Příručka se vzory k implementaci GDPR pro SVJ a BD

 

Iuridicum Remedium připravilo příručku pro implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Příručka obsahuje jak stručný výklad základních pojmů, povinností správců a práv subjektů údajů, a rovněž vzory nejdůležitějších dokumentů:

 

  • záznamy o činnostech zpracování
  • vnitřní směrnice o zpracování osobních údajů
  • informační memorandum
  • smlouva správce a zpracovatele osobních údajů

 

Příručka je volně (pod veřejnou licencí Creative Commons) ke stažení na stránkách IuRe.

 

Registrace: 1. setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů českých nemocnic

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Fakultní nemocnicí Motol pořádá dne 16. ledna 2019 1. odborné setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů českých nemocnic. Setkání se koná pod záštitou JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo a JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele FN Motol. Akce je určena pouze pro pověřence pro ochranu osobních údajů činné v rámci nemocnic v České republice. Účast na akci je bezplatná.

Registrovat na akci se můžete zde.

 

Přehled národních implementací výjimek z GDPR

International Association of Privacy Professionals (IAPP) zpracovala přehled národních úprav ve většině členských států Evropské unie týkajících se možných specifických úprav a výjimek z některých povinností dle GDPR. GDPR těchto možností přináší zhruba 30, přehled připravený IAPP se zabývá všemi.

 

Dosud pokrytými členskými státy jsou: Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Slovensko a Švédsko.

 

Celý přehled je k dispozici zde.

Nominujte kandidáty na ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku!

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlásil první ročník ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Cílem je podpořit osoby, které vykonávají funkci Pověřence, a ocenit i příklady dobré praxe, jakým má být funkce pověřence vykonávána. Nominována může být každá fyzická či právnická osoba, která v tomto roce vykonávala či vykonává funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele působícího na území České republiky.

Více informací včetně nominačního formuláře naleznete na stránce dporoku.cz.

Zákon o zpracování osobních údajů byl přijat v PSP ČR

 

Ve třetím čtení byl v PSP ČR dnes se značným zpožděním přijat adaptační a změnový zákon k GDPR.

Aktuální schválené znění poputuje nyní do Senátu.

Přijatý text znění zákona a celá cesta legislativní úpravy Poslaneckou sněmovnou je zachycena na stránkách PSP ČR zde.

Více…

Nový právní rámec pro zpracování údajů orgány EU

 

Evropská unie přijala nový právní rámec pro zpracování osobních údajů orgány EU. Konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. Nařízení bude účinné od 12. prosince 2018.

 

Celý text je zde.

Iuridicum Remedium vyhlašuje další, čtrnáctý ročník Big Brother Awards (Cen velkého bratra)

 

Již po čtrnácté bude udělovat nevládní organizací Iuridicum Remedium (IuRe) své ceny největším slídilům v pěti kategoriích. Anticeny v kategorii Dlouhodobý slídil, Firemní slídil, Úřední slídil a Výrok Velkého bratra pro ty, kteří se snažili slídit v našem soukromí, doplňuje jediná Snowdenova pozitivní cena.

Od středy 14. října 2018 jsou oficiálně spuštěny nominace na čtrnáctý ročník Big Brother Awards (Cena Velkého bratra) a veřejnost tak nyní může do poloviny ledna posílat přes web www.bigbrotherawards.cz své tipy na nejvlezlejší úřady, firmy nebo technologie.

 

 

Konference GDPRplus180

 

Včera, 20.11.2018, se v Konferenčním centru Microsoft v Praze konala konference „GDPRplus180 dní“, kterou pořádal náš spolek ve spolupráci s Unií podnikových právníků a společností Microsoft. Do posledního místa zaplněný sál si vyslechl řadu zajímavých přednášek na témata související s ochranou osobních údajů. Mezi přenášejícími a panelisty byli Josef Prokeš, ředitel sekce správní ÚOOÚ, Radek Policar, náměstek Ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, Alice Selby, DPO ve společnosti International Personal Finance, Jana Pattynová z Pierstone, Martin Cach z KVMS, Michal Nulíček z ROWAN LEGAL a Richard Otevřel z Havel & PARTNERS. Na konferenci dále vystoupil jako host pan Kai-Uwe Loser z partnerského spolku Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD).

 

Více…