Ohlédnutí za třetím setkáním pověřenců pro ochranu osobních údajů nemocnic

 

Jménem Spolku pro ochranu osobních údajů děkujeme všem za účast na Třetím setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů z nemocnic.

 

Hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo 23. září 2019 v Jihlavě v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina, byla velice aktuální problematika elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů. Třetí setkání uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajem Vysočina a Asociací krajských nemocnic, kterým všem děkujeme za pomoc a podporu při uskutečnění této akce. Poděkování samozřejmě patří také partnerovi této akce, kterým byl Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.

Více…

Třetí setkání DPO nemocnic 23.9.2019

 

Setkání se koná v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Hlavním tématem tohoto setkání je elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů.

Spolek pro ochranu osobních údajů vás zve na v pořadí již třetí Setkání DPO nemocnic, které se uskuteční dne 23.9.2019 od 10:00 do 15:00 v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Více…

Konference GDPR+500 se koná již dne 22.10.2019!

 

 

Od dnešního dne se můžete registrovat na tradiční konferenci Spolku pro ochranu osobních údajů “GDPR+500”, která se bude konat dne 22.10.2019 v Praze v Konferenčním centru Microsoft, Vyskočilova 4a, Praha 4.

 

Mimo mnoha zajímavých přednášek a workshopů se můžete těšit i na zahraniční hosty z partnerských spolků z evropské federace pověřenců EFDPO.

 

Registrace na konferenci je již uzavřena z důvodu naplnění kapacity.

 

Leták konference 22.10.2019

Rozhodnutí SDEU ve věci Fashion ID

 

Soudní dvůr EU vydal dne 29. července 2019 rozsudek ve věci C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV. Zabýval se v něm právním  režime tlačítka Like služby Facebook umísťovaného na webové stránky třetích osob z hlediska směrnice 95/46, potažmo GDPR. Došel přitom k závěru (s ohledem na předchozí rozhodnutí ve věci Wirtschaftsakademie nijak překvapivému), že provozovatel internetových stránek, na kterých se nachází tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, může být společně se společností Facebook považován za správce ve vztahu ke sběru osobních údajů návštěvníků jeho internetových stránek a jejich přenosu společnosti Facebook. Naopak není v zásadě odpovědný za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook.  Detailní analýzu právního stavu za účinnosti GDPR ovšem dané rozhodnutí neobsahuje.

Více…

Google zaplatí odškodné 13 milionů dolarů

Americká technologická společnost Google v USA přistoupila na urovnání mnohaletého sporu ohledně sběru osobních dat při fotografování ulic pro funkci Street View, která je součástí stránek Google Maps. Společnost souhlasila s tím, že zaplatí odškodné 13 milionů dolarů (297 milionů korun) organizacím, které se zabývají ochranou soukromí, uvedla televize CNN.

 

Při této příležitosti je proto dobré si položit hned dvě otázky. Sbírala se tato data o WiFi sítích od roku 2007 také v České republice? Pokud ano, tak je zcela oprávněné požádat nyní o přiměřenou část z odškodnění, které by se dalo využít pro evropské uživatele. Kolik procent z této částky lze požadovat za organizace působící v České republice a kdo jiný, než Spolek pro ochranu osobních údajů by byl vhodnějším příjemcem takového odškodnění? Takže o kolik si řekneme? Kolik z těch v přepočtu cca 297 mil. CZK od společnosti Google efektivně využijeme a na jaké projekty?

 

Zdroj: Novinky.cz

 

Nová veřejná konzultace EDPB

 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zahájil novou veřejnou konzultaci. Tentokrát k pokynu č. 3/2019, o zpracování osobních údajů prostřednictvím video zařízení. Připomínky k navrhovanému pokynu je možné podávat do 9.9.2019.

Vzniká nová organizace zastřešující pověřence pro ochranu osobních údajů v Evropské unii

 

Několik národních organizací, mezi nimiž je i český Spolek pro ochranu osobních údajů, iniciovalo vznik nové organizace zastřešující spolky sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie. Zakládajícími členy Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů, která byla založena dne 7. června 2019 v Berlíně, a je otevřena i organizacím z jiných evropských zemí, jsou kromě Spolku pro ochranu osobních údajů rovněž národní asociace či sdružení pověřenců z Německa, Rakouska, Francie, Portugalska, Slovenska, Řecka a Lichtenštejnska. Sídlem asociace bude Brusel.

Více…

Senát zvolil nového místopředsedu ÚOOÚ

 

Dne 12.6.2019 zvolili senátoři nového místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým se stal pan Mgr. Josef Prokeš. Novému místopředsedovi ÚOOÚ tímto upřímně gratulujeme.

 

Volba byla provedena podle § 53 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Druhý místopředseda bude zvolen s účinností nejdříve od 1. ledna 2021 (viz § 66 odst. 1 zákona).