Klubový večer s Mgr. J. Horou

 

Dne 26.4.2022 pořádal Spolek pro ochranu osobních údajů klubový večer s pověřencem pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu, Mgr. Jaroslavem Horou. Diskuze se týkala jeho zkušeností se zpracováním osobních údajů při státní statistické službě a zejména v rámci sčítání lidu, které se konalo v roce 2021. Účastníci se zajímali také o obecné otázky zpracování osobních údajů státem a o budoucnost sčítání lidu v době elektronizace státní správy. “Průřezová spolupráce v rámci ČSÚ, ale i s ostatními spolupracujícími institucemi, na takto rozsáhlém a komplexním společenském projektu, pro mě znamenala neocenitelnou zkušenost. Problematika zpracování a zabezpečení údajů ve státní správě nadále zůstává významnou výzvou, zvláště v éře rozmachu informačních technologií a vzrůstající potřeby všeobecné ochrany soukromí. Jsem velmi potěšen, že jsem se mohl o zkušenosti podělit s kolegy ze Spolku, kteří mě zároveň pozitivně odborně inspirovali” zhodnotil diskuzi Mgr. Hora.

Seminář „Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a International Association of Privacy Professionals (IAPP) uspořádali dne 22.3.2022 online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 účastníků, vystoupili v první části  Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem na téma: Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktuální stav přijímání amerických vnitrostátních předpisů na ochranu osobních údajů. Evropský přístup a jeho výhody a nevýhody přiblížil Christoph Bausewein (Nickel Rechtsanwälte, Hanau, SRN). Český pohled na GDPR a aktuální otázky ochrany údajů pak přinesl Michal Nulíček (Rowan Legal, Praha, ČR).

Více…

Online seminář: Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals (IAPP) si vás dovolují pozvat na online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie.

Akce je otevřená i pro širší veřejnost. Pozvánku naleznete zde.

Tisková zpráva: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR  a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

 

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Spolek zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů. Pro dané spory však bude samozřejmě i nadále možné využít všech rozhodců rozhodčího soudu. Celý text tiskové zprávy naleznete zde.

 

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení

 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) uzavřel v minulém roce memorandum o vzájemné spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů. Hlavní myšlenkou této spolupráce je umožnění kvalitního projednání sporů vyplývajících ze vztahů při zpracování osobních údajů. Rozhodčí řízení totiž představuje alternativu ke klasickému soudnímu sporu se zajištěním pro tyto spory tak potřebné diskrétnosti a rychlosti řešení.

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení | epravo.cz

Více…

DPD – Data Privacy Day 2022

 

Dnešního dne před 41 lety, tedy 28. ledna 1981, přijala Rada Evropy Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Tato Úmluva se stala vzorem a inspirací pro řadu dalších navazujících zákonů, které tuto oblast formovaly, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Mezinárodní den ochrany osobních údajů (Data Privacy Day) si evropský kontinent oficiálně připomíná již od roku 2007. Tehdejší dokument z osmdesátých let reflektoval především prudký nárůst moderních technologií, které, se všemi vymoženostmi a ulehčeními každodenního života, s sebou zároveň přinášely ohrožení pro soukromí obyčejného člověka. Automatizované zpracování obrovského množství osobních údajů velkými společnostmi a institucemi doprovázelo stále více úniků a zneužití těchto dat, což mohlo kromě relativně drobných nepříjemností přinášet i zásadnější dopady na životy lidí.

 

Více…