Konference GDPR 2022

 

Tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů věnující se problematice zpracování osobních údajů se letos bude konat dne 6.10.2022 opět v Praze. Účastníci se opět mohou těšit na celou řadu zajímavých přednášek jak českých tak zahraničních hostů na různá témata z oblasti privacy a taktéž na pět odpoledních workshopů, které se budou věnovat těmto tématům:

1. Předávání údajů mimo EU, aktuální výzvy (workshop v anglickém jazyce)

2. GDPR v praxi pro obce a města

3. Ochrana soukromí a nové technologie – případové studie, novinky a aktuální otázky

4. Ochrana soukromí ve vztahu lékaře a pacienta

5. Kybernetické bezpečnostní incidenty a další přesahy mezi GDPR a ZKB

Registrace je již otevřena, přičemž v rámci early bird registrace je možné získat při registraci do 15.8.2022 slevu na vstupném. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Registrovat na konferenci se můžete zde.

Ocenění pro nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů roku 2021 putuje v České republice do Fakultní nemocnice v Motole, ČEZu a na Český statistický úřad

 

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov ocenily nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021. Největší česká a slovenská organizace sdružující profesionály v oblasti GDPR již počtvrté ocenily ty, kteří při své činnosti přispívají k transparentnímu, spravedlivému a zákonnému zpracování osobních údajů.

 

Více…

Klubový večer s Mgr. J. Horou

 

Dne 26.4.2022 pořádal Spolek pro ochranu osobních údajů klubový večer s pověřencem pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu, Mgr. Jaroslavem Horou. Diskuze se týkala jeho zkušeností se zpracováním osobních údajů při státní statistické službě a zejména v rámci sčítání lidu, které se konalo v roce 2021. Účastníci se zajímali také o obecné otázky zpracování osobních údajů státem a o budoucnost sčítání lidu v době elektronizace státní správy. “Průřezová spolupráce v rámci ČSÚ, ale i s ostatními spolupracujícími institucemi, na takto rozsáhlém a komplexním společenském projektu, pro mě znamenala neocenitelnou zkušenost. Problematika zpracování a zabezpečení údajů ve státní správě nadále zůstává významnou výzvou, zvláště v éře rozmachu informačních technologií a vzrůstající potřeby všeobecné ochrany soukromí. Jsem velmi potěšen, že jsem se mohl o zkušenosti podělit s kolegy ze Spolku, kteří mě zároveň pozitivně odborně inspirovali” zhodnotil diskuzi Mgr. Hora.

Seminář „Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a International Association of Privacy Professionals (IAPP) uspořádali dne 22.3.2022 online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 účastníků, vystoupili v první části  Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem na téma: Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktuální stav přijímání amerických vnitrostátních předpisů na ochranu osobních údajů. Evropský přístup a jeho výhody a nevýhody přiblížil Christoph Bausewein (Nickel Rechtsanwälte, Hanau, SRN). Český pohled na GDPR a aktuální otázky ochrany údajů pak přinesl Michal Nulíček (Rowan Legal, Praha, ČR).

Více…

Online seminář: Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals (IAPP) si vás dovolují pozvat na online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie.

Akce je otevřená i pro širší veřejnost. Pozvánku naleznete zde.

Tisková zpráva: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR  a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

 

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Spolek zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů. Pro dané spory však bude samozřejmě i nadále možné využít všech rozhodců rozhodčího soudu. Celý text tiskové zprávy naleznete zde.