Akce spolku v začátku roku 2023

 

Také do roku 2023 jsme vstoupili velmi aktivně. V průběhu prvních dvou a půl měsíce roku 2023 uspořádal spolek pro své členy a částečně i veřejnost řadu akcí. Největší z nich byla online konference “The Future of Data Protection in a Time of Restriction on Data Transfers” s podtitulem “Will the world be divided into “data fortresses”?”, kterou spolek uspořádal 23.1.2023 společně s Evropskou federací pověřenců pro ochranu osobních údajů a organizací IAPP – International Association of Privacy Professionals.

 

Více…

Online konference The Future of Data Protection in a Time of Restriction on Data Transfers

 

Někteří odborníci v oblasti ochrany osobních údajů mají obavy z přílišného omezování volného toku osobních údajů zejména mezi demokratickými zeměmi včetně EU a USA, zároveň však souhlasí s tím, že přílišná benevolence u předávání osobních údajů mimo EU není na místě. Tyto závěry vyplynuly z mezinárodní on-line konference, která se konala 23.1.2023 v Praze u příležitosti Mezinárodního dne ochrany osobních údajů.

Více…

Tisková zpráva EFDPO

 

Jmenování a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) bude předmětem druhé koordinované donucovací akce evropských dozorových úřadů pro oblast ochrany údajů. Oznámil to Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) po svém plenárním zasedání ve dnech 12. a 13. září 2022. Podrobnosti mají být upřesněny v nadcházejících měsících. Očekává se, že výsledná zpráva bude přijata do konce roku.

 

 

 

 

Vítáme, že dozorové orgány v Evropě budou věnovat pozornost jmenování a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů“, uvedl Thomas Spaeing, prezident Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO). “Zatímco některé členské země Evropské unie již mají s funkcí pověřenců pro ochranu osobních údajů dlouholeté zkušenosti, v jiných členských státech je tato pracovní pozice stále relativně nová. V návaznosti na to se také často značně liší přístup ke jmenování a postavení pověřenců. Jsme rádi, že se nyní v tomto ohledu shromažďují a analyzují informace, které pak v budoucnu umožní další harmonizaci v Evropě. Úloha pověřenců při navrhování strategií ochrany údajů a při navrhování řešení zajišťujících soulad s pravidly  připravenými na míru jednotlivým společnostem je nedocenitelná. EFDPO jako evropská síť odborníků na ochranu údajů bude vždy EDPB k dispozici pro další dialog o této problematice.

Více…

Konference GDPR 2022

 

Dne 6.10.2022 se již po šesté v Praze koná tradiční  podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů věnující se problematice zpracování osobních údajů “GDPR2022“.  Účastníci se opět mohou těšit na celou řadu zajímavých přednášek jak českých, tak zahraničních hostů. Pohled českého dozorového úřadu přinese místopředseda ÚOOÚ Petr Jäger. Slovenský dozorový úřad zastoupí Jana Sisáková, která se bude věnovat transferům údajů mimo EU. Akademickou sféru bude reprezentovat Jakub Harašta z brněnské právnické fakulty. Pohled soudní moci přiblíží Tomáš Rychlý z Nejvyššího správního soudu. O právu na analog bude hovořit Jan Vobořil z Iuridicum Remedium. Komerční sféru a advokacii zastoupí Jana Pattynová, Martin Cach, Michal Nohel a Michal Nulíček.

 

Řada zajímavých přednášejících vystoupí také v rámci workshopů.

 

Konferenci zahájí pan Jiří Kaucký, předseda ÚOOÚ a pan Thomas Spaeing, předseda European Federation of Data Protection Officers. Zahraničí dále budou zastupovat Christoph Bausewein z Německa a Philip Mittelberger z Lichtenštejnska.

Více…

Konference GDPR 2022

 

Tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů věnující se problematice zpracování osobních údajů se letos bude konat dne 6.10.2022 opět v Praze. Účastníci se opět mohou těšit na celou řadu zajímavých přednášek jak českých tak zahraničních hostů na různá témata z oblasti privacy a taktéž na pět odpoledních workshopů, které se budou věnovat těmto tématům:

1. Předávání údajů mimo EU, aktuální výzvy (workshop v anglickém jazyce)

2. GDPR v praxi pro obce a města

3. Ochrana soukromí a nové technologie – případové studie, novinky a aktuální otázky

4. Ochrana soukromí ve vztahu lékaře a pacienta

5. Kybernetické bezpečnostní incidenty a další přesahy mezi GDPR a ZKB

Registrace je již otevřena, přičemž v rámci early bird registrace je možné získat při registraci do 15.8.2022 slevu na vstupném. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Registrovat na konferenci se můžete zde.

 

  

Ocenění pro nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů roku 2021 putuje v České republice do Fakultní nemocnice v Motole, ČEZu a na Český statistický úřad

 

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov ocenily nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021. Největší česká a slovenská organizace sdružující profesionály v oblasti GDPR již počtvrté ocenily ty, kteří při své činnosti přispívají k transparentnímu, spravedlivému a zákonnému zpracování osobních údajů.

 

Více…

Klubový večer s Mgr. J. Horou

 

Dne 26.4.2022 pořádal Spolek pro ochranu osobních údajů klubový večer s pověřencem pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu, Mgr. Jaroslavem Horou. Diskuze se týkala jeho zkušeností se zpracováním osobních údajů při státní statistické službě a zejména v rámci sčítání lidu, které se konalo v roce 2021. Účastníci se zajímali také o obecné otázky zpracování osobních údajů státem a o budoucnost sčítání lidu v době elektronizace státní správy. “Průřezová spolupráce v rámci ČSÚ, ale i s ostatními spolupracujícími institucemi, na takto rozsáhlém a komplexním společenském projektu, pro mě znamenala neocenitelnou zkušenost. Problematika zpracování a zabezpečení údajů ve státní správě nadále zůstává významnou výzvou, zvláště v éře rozmachu informačních technologií a vzrůstající potřeby všeobecné ochrany soukromí. Jsem velmi potěšen, že jsem se mohl o zkušenosti podělit s kolegy ze Spolku, kteří mě zároveň pozitivně odborně inspirovali” zhodnotil diskuzi Mgr. Hora.

Seminář „Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a International Association of Privacy Professionals (IAPP) uspořádali dne 22.3.2022 online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 účastníků, vystoupili v první části  Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem na téma: Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktuální stav přijímání amerických vnitrostátních předpisů na ochranu osobních údajů. Evropský přístup a jeho výhody a nevýhody přiblížil Christoph Bausewein (Nickel Rechtsanwälte, Hanau, SRN). Český pohled na GDPR a aktuální otázky ochrany údajů pak přinesl Michal Nulíček (Rowan Legal, Praha, ČR).

Více…