DPD 2022 a nový leták: Pověřenci pro ochranu osobních údajů

 

Dnešního dne před 41 lety, tedy 28. ledna 1981, přijala Rada Evropy historicky první zákonodárný dokument, který reflektoval ochranu osobních údajů. Tehdejší Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů se stala vzorem a inspirací pro další navazující zákony, které tuto oblast formovaly, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Mezinárodní den ochrany osobních údajů (Data Privacy Day) si evropský kontinent oficiálně připomíná již od roku 2007. Tehdejší dokument z osmdesátých let reflektoval především prudký nárůst moderních technologií, které, se všemi vymoženostmi a ulehčeními každodenního života, s sebou zároveň přinášely ohrožení pro soukromí obyčejného člověka. Automatizované zpracování obrovského množství osobních údajů velkými společnostmi a institucemi doprovázelo stále více úniků a zneužití těchto dat, což mohlo kromě relativně drobných nepříjemností přinášet i zásadnější dopady na životy lidí.

 

V současné době, ve které se naše životy čím dál intenzivněji odehrávají v online světě internetu, je odkaz tohoto významného data možná aktuálnější, než kdy dříve.
Velký respekt napříč nejen českou společností si získává obecné nařízení (GDPR) a také role pověřence ochrany osobních údajů,. Tito pověřenci byli v celé řadě organizací jmenováni a jejich postavení si postupně získává patřičný respekt. Jaká by role pověřence měla být, co jsou jeho pravomoci a co od něj naopak očekávat nelze? To se dozvíte z nově publikovaného informačního letáčku našeho spolku, který vydáváme u příležitosti dnešního významného dne.

Workshop whistleblowing & GDPR

 

Spolek pro ochranu osobních údajů zorganizoval ve spolupráci s Unií podnikových právníků dne 14.1.2022 workshop k otázkám zpracování osobních údajů v rámci whistleblowingu. Workshop navazuje na zavedení whistleblowingových systémů podle směrnice EU č. 2019/1937. Český implementační zákon ještě nebyl (zejména s ohledem na volby, které se konaly na podzim 2021) schválen, nicméně směrnice se již částečně aplikuje díky přímé aplikovatelnosti jejích pravidel. Workshopu se zúčastnilo více jak 30 odborníků zabývajících se touto problematikou. Úřad pro ochranu osobních údajů zastupovala paní JUDr. Soňa Matochová a Ministerstvo spravedlnosti pan JUDr. Jiří Kapras.

IV. ročník soutěže Pověřenec roku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již čtvrtý ročník ocenění Pověřenec roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov. Pomozte nám ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku.

  Více…

Poskytování údajů elektronických komunikací oprávněným orgánům

 

Nejen v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19, pokračujícími kybernetickými útoky zasahujícími často oblast citlivých údajů, ale také v kontextu navrhovaných legislativních změn v oblasti elektronických komunikací, se v posledních letech otevírá téma samotného rozsahu přístupu k údajům, které jsou generovány v rámci poskytování služeb elektronických komunikací nebo přímo vznikají v souvislosti s provozem těchto služeb.

Více…

Setkání pověřenců ve zdravotnictví

 

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již 4. setkání pověřenců ve zdravotnictvím, které se bude konat dne 20.10.2021 o 9:00 do 14:00 v Praze.

Hlavními tématy bude organizace kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v nemocnici a aktuální témata z oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnictví.

Setkání se koná pod záštitou JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele VZP ČR.

 

Pozvánku naleznete zde.

Registrovat se můžete zde.

Výroční konference dne 6.10.2021

 

Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem „GDPR 2021“.

 

Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 účastníků. Konferenci zahájili pan Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ a paní Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika.

 

Více…

Program konference GDPR 2021 + změna místa konání

S potěšením zveřejňujeme program konference GDPR  2021. Také letos se tedy můžete těšit na celou řadu zajímavých hostů.

Upozorňujeme, že z technických důvodů došlo ke změně místa konání konference. Konference se bude konat v konferenčním centru hotelu Grandium Hotel Prague
Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

Program konference naleznete zde.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.