Vzdělání

Spolek pro ochranu osobních údajů poskytuje svým členům průběžné vzdělávání v oblasti zpracování osobních údajů. To je realizováno formou zasedání odborných komisí, odborných přednášek a konferencí.

Zároveň jsou pro členy organizovány ad hoc akce, např. diskuze nad návrhy vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů či nad aktuální judikaturou. Veškeré vzdělávací aktivity jsou zastřešeny Privacy Akademií Spolku.

Účast na jednotlivých vzdělávacích akcích v rámci Privacy Akademie je hodnocena zvláštními body a při získání stanoveného počtu bodů obdrží členové certifikát o absolvování ročního vzdělávacího programu. Tento certifikát je možné použít jako doklad o dalším vzdělávání pověřenců pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 38 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Základní modul Privacy Akademie je určen pouze pro členy Spolku a je pro členy zcela zdarma (jednotlivé akce, zejména výroční konference Spolku, ale mohou být vázány na úhradu kurzovného).

Kalendář akcí