Kontakt

S Vaší žádostí o členství či dotazem týkajícím se hrazení členských příspěvků se můžete obrátit na sekretariát výboru spolku nebo na tajemnici Výboru spolku, kontakt: clenstvi@ochranaudaju.cz.

Svou zprávu pro statutární zástupce spolku můžete zaslat také prostřednictvím datové schránky: h2grwk6

Důležité údaje

IČO: 03493679

ID datové schránky: h2grwk6

Bankovní spojení: 230 068 60 90 / 2010

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: CZ68 2010 0000 0023 0068 6090

SWIFT: FIOBCZPP

Spolek byl zapsán dne 14.10.2014 do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, L 61299.

Náš web nevyužívá cookies, vyjma technických cookies využívaných nástrojem Webflow. Informace získané z cookies nijak dále neanalyzujeme ani nezpracováváme.

Statutární zástupci spolku

Vladan Rámiš

předseda výboru spolku

Václav Mach

místopředseda výboru spolku

František Nonnemann

místopředseda výboru spolku

Martin Cach

místopředseda výboru spolku

Ondřej Lešetický

člen výboru spolku

Jana Pattynová

členka výboru spolku

Mária Chvajová Staňková

členka výboru spolku

Alice Selby

členka výboru spolku

Petr Kůta

člen výboru spolku