O nás

Spolek pro ochranu osobních údajů organizací zabývající se otázkami ochrany a zpracování osobních údajů, která sdružuje zájemce o tuto problematiku a profesionály v tomto oboru v soukromém podnikání, samosprávě a veřejné správě.

Zároveň se jedná o největší českou profesní organizaci sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří jsou jmenováni k naplnění povinností dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Členy spolku však mohou být i jiné osoby zajímající se o ochranu osobních údajů.

Spolek je zakládajícím členem European Federation of Data Protection Officers.

Odborné komise

Za účelem efektivní práce Spolek zřizuje odborné komise, které se zabývají jednotlivými oblastmi ochrany údajů. V současné době již aktivně pracují níže uvedené odborné a sektorové komise:

Komise pro otázky pověřenců pro ochranu osobních údajů

Komise pro sektor přímého marketingu
a internetové reklamy

Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie

Komise pro inovativní sektor

Komise pro mediální sektor 
a novináře

Komise pro finanční sektor

Komise pro školství, mládež, sport a spolkovou činnost

Komise pro veřejnou správu

Komise pro univerzity a vysoké školy

Komise pro
územní samosprávu

(A další pracovní skupiny, které se vytvářejí dle aktuální potřeby a činností spolku.)

Statutární zástupci spolku

Vladan Rámiš

předseda výboru spolku

Václav Mach

místopředseda výboru spolku

František Nonnemann

místopředseda výboru spolku

Martin Cach

místopředseda výboru spolku

Ondřej Lešetický

člen výboru spolku

Jana Pattynová

členka výboru spolku

Mária Chvajová Staňková

členka výboru spolku

Alice Selby

členka výboru spolku

Petr Kůta

člen výboru spolku

Spolupráce

Všichni členové spolku, kteří mají zájem se aktivně podílet na činnosti některých odborných komisí, se mohou obrátit na příslušného vedoucího komise nebo na předsedu výboru spolku s žádostí o zařazení do příslušné komise.

Konkrétní náplň činnosti jednotlivých komisí a jejich jednací řády budou vypracovány ve spolupráci s členy komisí a pověřenými vedoucími jednotlivých komisí.

Chci se stát členem

V rámci svých mezinárodní aktivit se spolek dále aktivně podílí na činnosti European Cloud Alliance.