Seznam rozhodců

Seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů.

Spolek vede tento seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů zejména s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s agendou zpracování osobních údajů. Posouzení praktických otázek a sporných bodů vznikajících při zpracování osobních údajů je mnohdy odborně velmi náročné a vyžaduje dostatečné zkušenosti a erudici. Ochrana osobních údajů je totiž specifická tím, že zahrnuje aspekty nejen právní, ale i technické, bezpečnostní a další. Pro dané spory tak je možné vybrat specializovaného rozhodce.
Stále však je samozřejmě možné využít všech rozhodců zapsaných na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu.

Rozhodčí řízení je vhodné zejména pro rozhodování sporů mezi správci a zpracovateli a mezi společnými správci.

Pokud tedy budete chtít využít výhod rozhodčího řízení, můžete do příslušných smluv (zejm. smlouvy o zpracování osobních údajů) zakotvit rozhodčí doložku. V té je možné odkázat i přímo na seznam specializovaných rozhodců vytvořený Spolkem, zvolit, zda bude jednání probíhat před jediným rozhodcem, nebo rozhodčím senátem, v jakém jazyce bude jednání probíhat, v jakém sudišti (či zda může proběhnout on-line nebo bez ústního projednání).

Doporučená rozhodčí doložka v její nejjednodušší formě pak zní takto:

„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.”

Alternativně je možné zapracovat toto ustanovení:
“Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.”

V případě dotazů kontaktujte pracoviště Rozhodčího soudu na emailové adrese praha@soud.cz

Rozhodci doporučovaní pro oblast zpracování osobních údajů

Mgr. František Nonnemann

Praha

Mgr. Vojtěch Chloupek

Praha, ČR

JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Praha

Ing. Václav Mach

Praha

JUDr. Miroslav Uřičař

Praha, Ostrava, ČR

Mgr. Dušan Sedláček

Praha, ČR

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb

Praha, ČR

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E

Praha, ČR

JUDr. Martin Janoušek

Praha, ČR