Seznam rozhodců

Seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů.

Rozhodčí řízení je vhodné zejména pro rozhodování sporů mezi správci a zpracovateli a mezi spolčenými správci.

Rozhodci doporučovaní pro oblast zpracování osobních údajů

JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Praha

Ing. Václav mach

Praha

JUDr. Miroslav Uřičař

Praha, Ostrava, ČR

Mgr. Dušan Sedláček

Praha, ČR

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb

Praha, ČR

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E

Praha, ČR

JUDr. Martin Janoušek

Praha, ČR