Známe nejlepší Pověřence roku 2023!

23.5.2024

Spolek pro ochranu osobních údajů již pošesté vybral nejlepší pověřence pro ochranu dat za soukromý a veřejný sektor za rok 2023. Letos ocenění putuje do Škody Auto, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, na Českou správu sociálního zabezpečení a do ČSOB!

Ocenění byla předána na slavnostním vyhlášení konaném dne 23. května 2024 v Praze. Akce se konala pod záštitou místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřího Kauckého.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký při této příležitosti uvedl: "vznikají celá nová odvětví, jakými je například umělá inteligence a dochází tak i k novým druhům zpracování osobních údajů, a to klade vyšší nároky nejen na náš Úřad, ale právě na pověřence, kteří stojí v první linii a nesou odpovědnou a klíčovou roli pomáhat správcům přinastavování jejich postupů."

Spolek pro ochranu osobních údajů již tradičně oceňuje nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované v souladu s GDPR. Oceňuje aktivní a důsledný výkon jejich role, komunikaci s osobami, jejichž údaje jsou zpracovávány, osobní přístup k plnění právních povinností i přesah a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity. „Skutečně odpovědný a profesionální výkon role pověřence pro ochranu osobních údajů není vždy zcela snadný. Požadavky pověřence, který v organizaci hájí práva a svobody osob dotčených zpracováním osobních údajů, mohou často narážet na nepochopení či přímo nevoli ze strany dalších zaměstnanců. I proto náš Spolek pokračuje v oceňování těch pověřenců, kteří výkon své role berou opravdu zodpovědně,“ uvedl František Nonnemann, místopředseda Výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a garant ocenění.

Ceny byly předány ve dvou kategoriích: Veřejný a soukromý sektor. Z více než 30 nominací, které Spolek letos obdržel, byl odbornou porotu v obou kategoriích vybrán celkový vítěz a další oceněný finalista. Vladan Rámiš, předseda Spolku, k tomu uvedl: „S kolegy z poroty jsme se shodli, že kvalita nominovaných pověřenců se rok od roku zvyšuje. Svědčí to o zvyšující se expertíze a profesionalitě pověřenců v České republice. Jsme velmi rádi, že ty nejlepší z nich můžeme podpořit i naším oceněním.

Kdo byl letos oceněn?

Za veřejný sektor byla letos pověřenkyní roku vyhlášena paní Zuzana Ondrůjová, která v roce 2023 vykonávala funkci pověřenkyně pro Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Další oceněnou finalistkou byla paní Radka Poláková, pověřenkyně České správy sociálního zabezpečení. Zpracování dat jak ve zdravotnictví, tak v oblasti sociálního zabezpečení, je často velmi rozsáhlé, zahrnuje velmi citlivé a důvěrné údaje a jeho řádné nastavení a zajištění je nezbytné k získání důvěry pacientů či klientů. Porota kromě kvalitního výkonu funkce pověřence v takto důležitých oblastech ocenila i osobní přístup obou oceněných k plnění jejich povinností a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity.

V soukromém sektoru porota jako nejlepšího z nominovaných pověřenců vybrala pana Tomáše Rumplíka, pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Škoda Auto. Čestné uznání pak obdržela paní Lucie Hloušková, pověřenkyně finanční skupiny ČSOB (za aktivní činnost v celém DPO týmu ČSOB). Oba ocenění zastávají roli pověřence ve velkých obchodních společnostiech, které jsou součástí nadnárodních koncernů, pro které je využití a zpracování dat klíčové a zahrnuje řadu dalších zapojených subjektů. Porota u obou oceněných vyzdvihla právě kvalitní výkon role pověřence v takto komplexní oblasti, spolu s přesahem do souvisejících oblastí.

Partnery akce jsou Wolters Kluwer a epravo.cz.

 

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.6.2024

Výzva k posílení postavení a využití zkušeností pověřenců

Přečíst

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst

9.2.2024

Hledáme nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů. Neznáte ho náhodou?

Přečíst
Všechny články