Seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů

 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů.

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů.

 

Na této stránce je k dispozici seznam rozhodců doporučovaných Spolkem pro ochranu osobních údajů pro řešení rozhodčích sporů týkajících se zpracování osobních údajů (seznam bude průběžně doplňován).

 

Rozhodci:

 

JUDr. Martin Janoušek, Praha, ČR

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Praha, ČR

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LLM, FCIArb, Praha, ČR

Mgr. Dušan Sedláček, Praha, ČR

JUDr. Miroslav Uřičař, Praha, Ostrava, ČR

Mgr. Vojtěch Chloupek, Praha, ČR