S vaší žádostí o členství či dotazem týkajícím se hrazení členských příspěvků se můžete obrátit na sekretariát výboru spolku nebo na tajemnici Výboru spolku, kontakt: clenstvi@ochranaudaju.cz.

 

Koordinaci činnosti komisí a reservaci jednacích prostor vyřizuje místopředseda výboru spolku Ing. Václav Mach, kontakt:  mistopredseda@ochranaudaju.cz.

 

Svou zprávu pro statutární zástupce spolku můžete zaslat také prostřednictvím datové schránky:  h2grwk6

 

Dovolujeme si vás upozornit, že v rámci transparentnosti si vyhrazujeme právo zveřejnit obsah došlé korespondence na webových stránkách spolku, včetně případného stanoviska nebo vyjádření odesílaného jménem spolku. Pokud si nepřejete, aby se obsah vaší korespondence, nebo vyjádření jménem spolku nezveřejňovalo v plném rozsahu nebo pouze z části, buď z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo z důvodu ochrany osobních údajů či jiného oprávněného zájmu, prosím uveďte takovou informaci v úvodu vaší zprávy, včetně označení příslušné části textu, na kterou se výhrada nezveřejnění uplatňuje.

 

Please note that it is the policy of the Czech Data Protection Association (Spolek pro ochranu osobních údajů) to publish on its website the correspondence it receives, as well as its response to such correspondence. Should you not wish that your correspondence, or the response of the Czech Data Protection Association, be published, in full or in part, either for reasons of business confidentiality, protection of personal data or other legitimate reason, please indicate in advance such reason/s, as well as the parts of the correspondence to which this applies.

Pokud máte obecný dotaz týkající se obsahu webu či připomínku týkající se činnosti Spolku, využijte prosím níže uvedený kontaktní formulář.

Max file size is 335 MB.

Adresa: Hellichova 1 / 458
Malá Strana
118 00 Praha 1
E-mail/Tel: spolek@ochranaudaju.cz

+420 730 677 644

IČ: 03493679
Bankovní spojení:   230 068 60 90 / 2010

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: CZ68 2010 0000 0023 0068 6090

SWIFT:  FIOBCZPP

Spolek byl zapsán dne 14.10.2014 do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
L 61299.

Náš web nevyužívá cookies, vyjma technických cookies využívaných nástrojem WordPress.

Bližší informace o cookies naleznete zde.

 

Statutárními zástupci oprávněnými jednat jménem spolku (vždy předseda či místopředseda + další člen společně) jsou členové výboru spolku:

 

1. VLADAN RÁMIŠ, Nad Úvozy 314, 252 25 Zbuzany … předseda výboru

2. VÁCLAV MACH, Mochovská 522/33, 198 00 Praha 9 – Hloubětín … místopředseda výboru

3. MÁRIA CHVAJOVÁ STAŇKOVÁ, č.p. 24, 671 06 Starý Petřín … členka výboru

4. PETR KŮTA, Pod Žvahovem 185/10, 152 00 Praha – Hlubočepy … člen výboru

5. FRANTIŠEK NONNEMANN, V průčelí 1655/4, Praha 4 … člen výboru

6. ALICE SELBY, Libocká 7/45, 162 00 Praha – Liboc … členka výboru

7. MARTIN CACH, Harlacherova 3321/10,  106 00 Praha – Záběhlice … člen výboru