Výroční konference spolku

Další, tentokrát již VII. ročník výroční konference našeho spolku zabývající se zpracováním osobních údajů, nakládáním s daty a kybernetickou bezpečností, se bude konat dne

5.10.2023 opět v 

Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1. Začátek konference bude v 8:30,

registrace na místě bude probíhat od 7:45.

Registrace na konferenci je již otevřena.

Vstupné pro tento rok činí pro členy spolku 1500 Kč, pro nečleny 4000 Kč. Zvýhodněné vstupné pro členy Unie podnikových právníků ČR a ČIMIB činí 2500 Kč.

Jako každý rok se můžete těšit na řadu zajímavých hostů z České republiky i zahraničí a řadu zajímavých odpoledních workshopů. Konferenci opět zahájí předseda ÚOOÚ pan Mgr. Jiří Kaucký.

Zveřejňujeme první část přednášejících:

František Nonnemann, místopředseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a významný český odborník na otázky zpracování osobních údajů, compliance a řízení rizik. Je mj. spoluautorem komentáře k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonu o ochraně oznamovatelů či odborné publikace Kybernetický incident 3D: IT, právo a compliance.

Spiros Tassis, je řecký advokát s mnohaletou praxí v oblasti práva ICT. Je spolupracovníkem Laboratoře práva a informatiky (LLI) Právnické fakulty - Aténské univerzity, předsedou Řecké asociace pro ochranu dat a soukromí (HADPP) a spolupředsedou řecké pobočky IAPP.

Judith Leschanz, je vedoucí oddělení ochrany osobních údajů ve společnosti A1 Telekom Austria AG. Je také předsedkyní představenstva Sdružení rakouských firemních a úředních pověřenců pro ochranu osobních údajů - Privacyofficers.at a spoluautorkou monografie o DPO.

Lucia Semančínová vede oddělení IT práva a ochrany osobních údajů ve slovenské advokátní kanceláři SEMANČÍN & PARTNERS. Lucia má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti ochrany osobních údajů aje předsedkyní slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Petr Bratský je advokátem a vedoucím TMT praxe mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v České republice. Specializuje se na technologické právo, právo duševního vlastnictví a na ochranu osobních údajů.

Lukáš Mrázik je advokátem a vedoucím celofiremní praxe Data & Cybersecurity Kinstellar, působí v rámci slovenské pobočky v Bratislavě. Specializuje se na ochranu osobních údajů a duševní vlastnictví. Zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů získal ve Velké Británii, kde několik let pracoval pro nadnárodní konzultační společnost specializující se na compliance v oblasti ochrany osobních údajů a kde měl možnost se podílet na implementačních GDPR projektech pro významné nadnárodní společnosti v široké škále sektorů.

Richard Otevřel je advokátem a counselem v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Je spoluautorem komentáře C.H. Beck k nařízení GDPR. Od roku 2005 se věnuje oblasti ochrany osobních údajů, informačních technologií, médií a eCommerce.

Ondřej Kramoliš od roku 2020 pracuje jako seniorní právník ve společnosti Gen (dříve Avast), kde má na starosti problematiku ochrany osobních údajů, technologického práva a vyjednávaní IT a jiných zákaznických a dodavatelských smluv.

Martin Cach  působí od roku 2017 v advokátní kanceláři KMVS, kde se intenzivně věnuje regulaci ochrany osobních údajů a kyberbezpeč­nosti a dalším oblastem práva informačních technologií se zaměřením na odvětví farmacie, zdravotnictví a reklamy. Martin je místopředsedou Spolku pro ochranu osobních údajů a členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil několik let jako podni­kový právník v odvětví elektronických komu­nikací.

Alenka Antloga absolvovala cum laude Právnickou fakultu Lublaňské univerzity v roce 2009. Má zkušenosti s řízením a rozhodováním ve správních a kontrolních řízeních, s přípravou právních předpisů v různých právních oblastech a u různých státních orgánů. Od roku 2019 pracuje jako státní inspektorka pro ochranu osobních údajů u Informačního komisaře Slovinské republiky.

Michal Nulíček se ve své praxi zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace. Je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, dále je mj. vedoucím autorem prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k Zákonu o zpracování osobních údajů a komentáře k Zákonu o ochraně oznamovatelů (vše vydáno Wolters Kluwer). Michal je vedle svého členství v našem spolku členem IAPP, profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a také členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jana Pattynová
je absolventkou Právnické fakulty UK (Mgr.), Ludwig-Maximilians-Universität München (LL.M.) a King’s College London (LL.M.) a je partnerkou advokátní kanceláře Pierstone. Jako advokátka se věnuje ochraně osobních údajů, právu telekomunikací a informačních technologií, problematice ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Je aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích (např. náš spolek nebo International Bar Association) a uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se ochrany soukromí a technologií. Je také spoluautorskou komentáře k GDPR nakladatelství Leges.


Odpolední workshopy

Již tradičně je odpolední část konference věnována tematickým workshopům. Letos se můžeme těšit na tyto workshopy:

1. Cybersecurity (NIS2 a DORA)
Partnery workshopu jsou advokátní kanceláře Pierstone a ROWAN Legal

2. Umělá inteligence a osobní údaje
(workshop v anglickém jazyce)
Partnerem je advokátní kancelář Kinstellar

3. Sekundární využití dat podle EHDS (nařízení European Health Data Space)

Partnerem je advokátní kancelář KMVS

4. Kamerové systémyPřihláška


Pozvánka na konferenci:

Pozvánka
Text Link

Kontakt

IČO: 03493679

ID datové schránky: h2grwk6

Bankovní spojení: 230 068 60 90 / 2010

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: CZ68 2010 0000 0023 0068 6090

SWIFT: FIOBCZPP

Spolek byl zapsán dne 14.10.2014 do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, L 61299.

Náš web nevyužívá cookies, vyjma technických cookies využívaných nástrojem Webflow. Informace získané z cookies nijak dále neanalyzujeme ani nezpracováváme.