Výroční konference spolku
Privacy Days Praha 2024

Další, tentokrát již VIII. ročník výroční konference našeho spolku zabývající se zpracováním osobních údajů, nakládáním s daty a kybernetickou bezpečností, se bude konat ve dnech

2.10. a 3.10.2024 opět v Praze a to

dne 2.10.2024 v Konferenčním centru Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
dne 3.10.2024 v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1.

dne 2.10.2024 bude program probíhat v anglickém jazyce a to od 10:00 do 18:00 (do 12:00 bude probíhat online s možností sledování na místě)

dne 3.10.2024 bude program probíhat v českém jazyce a to od 9:00 do 19:00 (registrace na místě bude probíhat od 8:15).

Po skončení obou dní konference bude následovat neformální setkání s přednášejícími.

Registrace na konferenci je již otevřena.

Jako každý rok se můžete těšit na řadu zajímavých hostů z České republiky i zahraničí a řadu zajímavých odpoledních workshopů. Českou část konference opět zahájí předseda ÚOOÚ pan Mgr. Jiří Kaucký.

Zveřejňujeme první část přednášejících:Petr Bratský je advokátem a vedoucím TMT praxe mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v České republice. Specializuje se na technologické právo, právo duševního vlastnictví a na ochranu osobních údajů.

Martin Cach  působí od roku 2017 v advokátní kanceláři KMVS, kde se intenzivně věnuje regulaci ochrany osobních údajů a kyberbezpeč­nosti a dalším oblastem práva informačních technologií se zaměřením na odvětví farmacie, zdravotnictví a reklamy. Martin je místopředsedou Spolku pro ochranu osobních údajů a členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

František Nonnemann, místopředseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a významný český odborník na otázky zpracování osobních údajů, compliance a řízení rizik. Je mj. spoluautorem komentáře k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonu o ochraně oznamovatelů či odborné publikace Kybernetický incident 3D: IT, právo a compliance.

Michal Nulíček se ve své praxi zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace. Je (spolu)autorem řady publikací týkajících zpracování osobních údajů a souvisejících otázek. Je také členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jana Pattynová
je absolventkou Právnické fakulty UK (Mgr.), Ludwig-Maximilians-Universität München (LL.M.) a King’s College London (LL.M.) a je partnerkou advokátní kanceláře Pierstone. Jako advokátka se věnuje ochraně osobních údajů, právu telekomunikací a informačních technologií, problematice ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Je  spoluautorskou komentáře k GDPR nakladatelství Leges.

JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.
je  předsedou výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a viceprezidentem European Federation of Data Protection Officers. Je  mj. spoluautor komentáře k GDPR nakladatelství C.H.Beck.
Odpolední workshopy dne 3.10.2024

Již tradičně je odpolední část konference věnována tematickým workshopům. Letos se můžeme těšit na tyto workshopy:

1. Cybersecurity (NIS2, DORA a další)
Partnerem workshopu je advokátní kancelář ROWAN Legal

2. Umělá inteligence a ochrana osobních údajů

Partnerem jsou advokátní kanceláře Pierstone a Kinstellar

3. Využití AI ve zdravotnictví z pohledu GDPR

Partnerem je advokátní kancelář KMVS

4. Zpracování dat v soukromé a veřejné sféře podle Data Act a Data Governance Act
Partnerem je advokátní kancelář PRK PartnersPřihláška


Pozvánka na konferenci:

Pozvánka
Text Link

Kontakt

IČO: 03493679

ID datové schránky: h2grwk6

Bankovní spojení: 230 068 60 90 / 2010

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: CZ68 2010 0000 0023 0068 6090

SWIFT: FIOBCZPP

Spolek byl zapsán dne 14.10.2014 do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, L 61299.

Náš web nevyužívá cookies, vyjma technických cookies využívaných nástrojem Webflow. Informace získané z cookies nijak dále neanalyzujeme ani nezpracováváme.