Výroční konference spolku GDPR 2023

5.10.2023

Další, tentokrát již VII. ročník výroční konference našeho spolku zabývající se zpracováním osobních údajů, nakládáním s daty a kybernetickou bezpečností, se bude konat dne 5.10.2023 opět v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1.

Začátek konference bude v 8:30, registrace na místě bude probíhat od 7:45.

Registrace na konferenci je již otevřena. Registrační formulář naleznete ZDE

Vstupné pro tento rok činí pro členy spolku 1500 Kč, pro nečleny 4000 Kč.

Zvýhodněné vstupné pro členy Unie podnikových právníků ČR a ČIMIB činí 2500 Kč.

Jako každý rok se můžete těšit na řadu zajímavých hostů z České republiky i zahraničí a řadu zajímavých odpoledních workshopů.

Zveřejňujeme první část přednášejících:

František Nonnemann, místopředseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a významný český odborník na otázky zpracování osobních údajů, compliance a řízení rizik. Je mj. spoluautorem komentáře k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonu o ochraně oznamovatelů či odborné publikace Kybernetický incident 3D: IT, právo a compliance.

Spiros Tassis, je řecký advokát s mnohaletou praxí v oblasti práva ICT. Je spolupracovníkem Laboratoře práva a informatiky (LLI) Právnické fakulty - Aténské univerzity, předsedou Řecké asociace pro ochranu dat a soukromí (HADPP) a spolupředsedou řecké pobočky IAPP.

Judith Leschanz, je vedoucí oddělení ochrany osobních údajů ve společnosti A1 Telekom Austria AG. Je také předsedkyní představenstva Sdružení rakouských firemních a úředních pověřenců pro ochranu osobních údajů - Privacyofficers.at a sopluautorkou monografie o DPO.

Lucia Semančínová vede oddělení IT práva a ochrany osobních údajů ve slovenské advokátní kanceláři SEMANČÍN & PARTNERS. Lucia má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti ochrany osobních údajů aje předsedkyní slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Kalendář akcí