Vyhlášeni Pověřenci roku 2022

25.5.2023

Spolek pro ochranu osobních údajů již popáté ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované podle GDPR. Tentokrát vybíral ty nejlepší a nejaktivnější z nich za rok 2022. Ocenění bylapředána na slavnostním vyhlášení konaném dne 25. května 2023 v Praze.

Ceny byly předány ve dvou kategoriích: Veřejná správa asamospráva a soukromý sektor.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou v těchto oblastech odlišné a používané postupy jsou často upraveny jinými právními předpisy. Odlišná je často i role a práce pověřenců ve veřejném a soukromém sektoru. Proto Spolek z 30 nominací, které letos obdržel, oceňuje ty nejlepší právě v těchto sektorech.

Kdo byl letos oceněn?

Za veřejnou správu a samosprávu byla letos pověřenkyní roku vyhlášena paní Eva Janečková, která v roce 2022 vykonávala funkci pověřenkyně pro Městskou část Praha 8 a jí zřizované organizace. V oblasti veřejné správy a samosprávy porota rovněž ocenila čestným uznáním pana Jaroslava Vítka, který již řadu let vykonává funkci pověřence na Úřadu Vlády České republiky. U obou porota kromě kvalitního výkonu role pověřence a výborné orientace v komplexní problematice zpracování dat ve veřejné správě a samosprávě ocenila i sdílení zkušeností v rámci profesionální komunity ipráci na popularizaci tématu ochrany soukromí.

V soukromém sektoru porota jako nejlepšího z nominovaných pověřenců vybrala paní Martinu Růžičkovou, která tuto roli zastává v mediálním a vydavatelském domě Czech News Center a v AC Sparta Praha fotbal. Čestné uznání pak obdržel pan Michal Merta, pověřenec pro ochranuosobních údajů farmaceutické firmy Zentiva. Zpracování osobních údajů v oblastech žurnalistiky i vývoj, testování a distribuce léčiv je velmi rozsáhlé a citlivé a představuje řadu rizik pro dotčené osoby. Porota u obou oceněných vyzdvihla právě kvalitní výkon role pověřence v takto komplexní oblasti, spolu s přesahem do souvisejících oblastí.

Nad pátým ročníkem opět převzal záštitu pan Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten kromě zdůraznění role pověřencůocenil i význam udělovaného ocenění a činnost spolku: „Jsem přesvědčen, že činnost Spolku pro ochranu osobních údajů pomáhá při prosazování respektu k ochraně osobních údajů a soukromí. Spolek hraje zcela zásadní roli i proto, že jde o dobrovolné sdružení profesionálů.

Stáhnout PDF

Další aktuality

23.5.2024

Známe nejlepší Pověřence roku 2023!

Přečíst

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst

9.2.2024

Hledáme nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů. Neznáte ho náhodou?

Přečíst
Všechny články