Vyhlášeni Pověřenci roku 2022

25.5.2023

Spolek pro ochranu osobních údajů již popáté ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované podle GDPR. Tentokrát vybíral ty nejlepší a nejaktivnější z nich za rok 2022. Ocenění bylapředána na slavnostním vyhlášení konaném dne 25. května 2023 v Praze.

Ceny byly předány ve dvou kategoriích: Veřejná správa asamospráva a soukromý sektor.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou v těchto oblastech odlišné a používané postupy jsou často upraveny jinými právními předpisy. Odlišná je často i role a práce pověřenců ve veřejném a soukromém sektoru. Proto Spolek z 30 nominací, které letos obdržel, oceňuje ty nejlepší právě v těchto sektorech.

Kdo byl letos oceněn?

Za veřejnou správu a samosprávu byla letos pověřenkyní roku vyhlášena paní Eva Janečková, která v roce 2022 vykonávala funkci pověřenkyně pro Městskou část Praha 8 a jí zřizované organizace. V oblasti veřejné správy a samosprávy porota rovněž ocenila čestným uznáním pana Jaroslava Vítka, který již řadu let vykonává funkci pověřence na Úřadu Vlády České republiky. U obou porota kromě kvalitního výkonu role pověřence a výborné orientace v komplexní problematice zpracování dat ve veřejné správě a samosprávě ocenila i sdílení zkušeností v rámci profesionální komunity ipráci na popularizaci tématu ochrany soukromí.

V soukromém sektoru porota jako nejlepšího z nominovaných pověřenců vybrala paní Martinu Růžičkovou, která tuto roli zastává v mediálním a vydavatelském domě Czech News Center a v AC Sparta Praha fotbal. Čestné uznání pak obdržel pan Michal Merta, pověřenec pro ochranuosobních údajů farmaceutické firmy Zentiva. Zpracování osobních údajů v oblastech žurnalistiky i vývoj, testování a distribuce léčiv je velmi rozsáhlé a citlivé a představuje řadu rizik pro dotčené osoby. Porota u obou oceněných vyzdvihla právě kvalitní výkon role pověřence v takto komplexní oblasti, spolu s přesahem do souvisejících oblastí.

Nad pátým ročníkem opět převzal záštitu pan Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten kromě zdůraznění role pověřencůocenil i význam udělovaného ocenění a činnost spolku: „Jsem přesvědčen, že činnost Spolku pro ochranu osobních údajů pomáhá při prosazování respektu k ochraně osobních údajů a soukromí. Spolek hraje zcela zásadní roli i proto, že jde o dobrovolné sdružení profesionálů.

Stáhnout PDF

Další aktuality

22.6.2023

V. setkání DPO ve zdravotnictví

Přečíst

25.5.2023

Výročenka k 5. výročí účinnosti GDPR

Přečíst

24.5.2023

Tisková zpráva EFDPO k výročí GDPR

Přečíst
Všechny články