Tisková zpráva EFDPO k výročí GDPR

24.5.2023

Evropská zastřešující organizace pověřenců, Evropská federace pověřeneců pro ochranu osobních údajů, vydala při příležitosti 5. výročí účinnosti GDPR a 3. dne pověřenců pro ochranu osobních údajů tiskovou zprávu, kde se zabývá dopadem nové digitální legislativy v EU na činnost pověřenců.

EFDPO zdůrazňuje, že klíčovým faktorem pro úspěšnou implementaci nové digitální legislativy EU jsou kvalifikovaní odborníci na ochranu osobních údajů

Dne 25. května 2023 svět oslaví nejen 5. výročí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale také 3. mezinárodní den pověřenců pro ochranu osobních údajů. Tento svátek poprvé iniciovala Evropská federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO). Od 25. května 2018, kdy GDPR vstoupilo v účinnost, byla role pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) oficiálně uznána v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP). Nařízení GDPR vymezuje konkrétní povinnosti a kvalifikaci požadovanou pro pověřence pro ochranu osobních údajů a zdůrazňuje jejich klíčovou roli nezávislých poradců v soukromém i veřejném sektoru.

"Jedním z klíčových faktorů, které přispěly k úspěchu GDPR, je zavedení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů na evropské úrovni jako vysoce kvalifikovaného odborníka, který překlenuje propast mezi správci údajů, subjekty údajů a dozorovými úřady," uvedl prezident EFDPO Thomas Spaeing. Dodává, že podobného pozitivního vlivu by mohli DPO dosáhnout i v případě nové evropské digitální legislativy: "Pro dosažení cíle Evropské komise posílit postavení EU v datové ekonomice bude nutné najít odborníky, kteří budou schopni uvést předpisy, jako je Akt o datech nebo Akt o umělé inteligenci, do praxe. V situaci, kdy v EU již nyní chybí statisíce kvalifikovaných odborníků v oblasti IT a zpracování dat, by se mnoho společností a veřejných institucí mohlo spolehnout na odborníky, kteří se již nyní ve své každodenní práci zabývají daty, jejich zpracováním a sdílením: kvalifikované pověřence pro ochranu osobních údajů." Podle Spaeinga by větší zapojení pověřenců pro ochranu osobních údajů do implementace nové digitální legislativy mělo pozitivní vliv nejen na rychlost a náklady implementace, ale také na důvěru veřejnosti, dotčených společností a regulačních orgánů v prakticé provedení jejich implementace.

EFDPO

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst

9.2.2024

Hledáme nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů. Neznáte ho náhodou?

Přečíst

8.2.2024

Spolek zaslal Evropské komisi svoje stanovisko k evaluaci GDPR

Přečíst
Všechny články