Seminář "ochrana soukromí a osobních údajů v evropské soudní a správní praxi"

17.10.2023

Nás spolek společně s Justiční akademií zorganizoval dne 17.10.2023 v prostorách Nejvyššího správního soudu v Brně seminář Ochrana soukromí a osobních údajů v evropské soudní asprávní praxi. Akce, jíž se zúčastnilo cca 50 účastníků, byla určena pro soudce českých soudů, se kterými se o své zkušenosti podělili přednášející z ČR, Německa a Rakouska. Seminář zahájil předseda Nejvyššího správního soudu pan Karel Šimka s příspěvkem týkajícím se etických aspektů problematiky informační společnosti. Následovala vystoupení paní Soni Matochové z českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, která se věnovala aspektům práva na ochranu osobních údajů jako základního práva a zástupců Spolku pro ochranu osobních údajů. Předseda spolku Vladan Rámiš přednesl příspěvek na téma pojetí pojmu osobního údaje v judikatuře Soudního dvora EU. Další členové spolku pak informovali o dalších aktuálních tématech. Dominik Vítek (Pierstone) se věnoval metodikám výpočtu správních pokut, Filip Beneš (Rowan Legal) náhradě újmy podle GDPR a Zuzana Ondrůjová (Fakultní nemocnice u sv. Anny) zpracování dat ve zdravotnictví a výzkumu.

Odpolední blok byl věnován zahraničním zkušenostem. Se svými příspěvky na něm vystoupili pan Jens Eckhardt z Německa, advokát a člen představenstva Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands(BvD) e.V. a zástupce rakouského dozorového úřadu pan Ali Zanjani, kteří představili aktuální rozhodovací činnost dozorových úřadů na ochranu osobních údajů a soudů ve svých zemích.

Stáhnout PDF

Další aktuality

26.11.2023

Whistleblowing from data protection perspective

Přečíst

19.11.2023

Stanovisko Spolku k návrhu novely zákona o státní sociální podpoře

Přečíst

9.10.2023

Konference GDPR2023 za námi

Přečíst
Všechny články