Seminář "ochrana soukromí a osobních údajů v evropské soudní a správní praxi"

17.10.2023

Nás spolek společně s Justiční akademií zorganizoval dne 17.10.2023 v prostorách Nejvyššího správního soudu v Brně seminář Ochrana soukromí a osobních údajů v evropské soudní asprávní praxi. Akce, jíž se zúčastnilo cca 50 účastníků, byla určena pro soudce českých soudů, se kterými se o své zkušenosti podělili přednášející z ČR, Německa a Rakouska. Seminář zahájil předseda Nejvyššího správního soudu pan Karel Šimka s příspěvkem týkajícím se etických aspektů problematiky informační společnosti. Následovala vystoupení paní Soni Matochové z českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, která se věnovala aspektům práva na ochranu osobních údajů jako základního práva a zástupců Spolku pro ochranu osobních údajů. Předseda spolku Vladan Rámiš přednesl příspěvek na téma pojetí pojmu osobního údaje v judikatuře Soudního dvora EU. Další členové spolku pak informovali o dalších aktuálních tématech. Dominik Vítek (Pierstone) se věnoval metodikám výpočtu správních pokut, Filip Beneš (Rowan Legal) náhradě újmy podle GDPR a Zuzana Ondrůjová (Fakultní nemocnice u sv. Anny) zpracování dat ve zdravotnictví a výzkumu.

Odpolední blok byl věnován zahraničním zkušenostem. Se svými příspěvky na něm vystoupili pan Jens Eckhardt z Německa, advokát a člen představenstva Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands(BvD) e.V. a zástupce rakouského dozorového úřadu pan Ali Zanjani, kteří představili aktuální rozhodovací činnost dozorových úřadů na ochranu osobních údajů a soudů ve svých zemích.

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst

9.2.2024

Hledáme nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů. Neznáte ho náhodou?

Přečíst

8.2.2024

Spolek zaslal Evropské komisi svoje stanovisko k evaluaci GDPR

Přečíst
Všechny články