Konference GDPR2023 za námi

9.10.2023

Konference Spolku pro ochranu osobních údajů ve znamení nových pravidel pro vymáhání GDPR, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal dne 5. října 2023 v Praze tradiční konferenci věnovanou aktuálním otázkám ochrany a zpracování osobních údajů.

Letošní, již sedmý, ročník konference byl organizován ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Unií podnikových právníků ČR a Českým institutem manažerů informační bezpečnosti. Hlavním partnerem byla spolenčost Microfost. Partnery konference byly advokátní kanceláře Kinstellar, KMVS, Pierstone a Rowan Legal. Konferencese zúčastnilo na 180 hostů a vystupujících z České republiky a dalších evropských zemí. Vladan Rámiš, předseda Spolku, k letošní konferenci uvedl:„Velmi mě těší, že se konference spolku postupně vyvinula v největší akci svého druhu v České republice. Jsem rád, že se i letos podařilo zajistit kvalitní řečníky z jiných zemí, konkrétně Rakouska, Řecka,Slovenska a Slovinska. Tento mezinárodní rozměr umožňuje lepší výměnu zkušenostínapříč EU a přispívá k jednotnému pojetí výkladu GDPR a dalších předpisů upravujících zpracování osobních údajů

Konferenci zahájil místopředsedaÚřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Mgr. Petr Jäger, PhD., který zdůraznil, že: „nutným základem efektivní a smysluplné ochrany osobních údajů je vzájemná spolupráce. V oblasti ochrany osobních údajů se stále rychleji přesouváme do kybernetického virtuálního prostoru. Proto je v praxi mnohdy velmi komplikované naplnit nejen dikci obecného nařízení o ochraněos obních údajů, ale i dalších souvisejících nařízení a pravidel. A to nejenz hlediska jejich aplikace, ale také v dozorové a kontrolní činnosti. Konference, kterou pravidelně pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů, lze díky jejímu stále kvalitnějšímu obsahovému spektru považovat za jedinečnou příležitost pro praktickou a multioborovou výměnu zkušeností, která přispívá k lepšímu porozumění a pochopení aktuálních výzev pro ochranu osobních údajů. Mezinárodní rozměr konference pak považuji za nutný základ pro naši společnou schopnost čelit nejrůznějším a stále sofistikovanějším snahám o zneužívání osobních údajů.“

Dopolední plenární diskuse

V dopolední přednáškové části pak Mgr. Petr Jäger, Ph.D., místopředseda ÚOOÚ, představil připravovaná pravidla pro sjednocení dozoru a vymáhání GDPR na úrovni Evropské unie. Po němvystoupila mj. paní Alenka Antloga ze slovinského dozorového úřadu, která sezabývala otázkou role pověřence pro ochranu osobních údajů při zajišťování souladu činnosti organizace s požadavky GDPR. Aktuální otázky plynoucíz praxe zpracování a ochrany dat pak přiblížili například Jana Pattynová,Martin Cach a Michal Nulíček z českého Spolku. Zahraniční zkušenosti pak zprostředkovali, vedle paní Antloga, ještě Judith Leschanz z Rakouska, Spiros Tassis z Řecka a Lucia Semančínová ze Slovenska.

Pracovní workshopy v odpolední části

Odpolední část konference byla rozdělena do 4 paralelních workshopů.

Tématem prvního, jehož partnery byly advokátní kanceláře Pierstone a Rowan Legal a společně s nimi také Český institut manažerů informační bezpečnosti, byla kybernetická bezpečnost.Vystupující analyzovali především dopady nových právních předpisů (NIS2 a DORA) na zpracování osobních údajů, přesahy, styčné body či naopak možná konfliktní ustanovení, která je v praxi nutno řešit.

Druhý seminář, jehož partnerem byla advokátní kancelář Kinstellar, se zabýval velmi aktuálními otázkami umělé inteligence, resp. využívání nástrojů a aplikací s umělou inteligencí a dopady do plnění povinností dle GDPR.

Tématem třetího odpoledního semináře, jehož partnerem byla advokátní kancelář KMVS, bylo sekundární využití zdravotních dat podle návrhu nového nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data.

A konečně na čtvrtém semináři byly diskutovány aktuální otázky využití kamerových systémů, a to is ohledem na připravovanou metodiku ÚOOÚ a praktické problémy při využívání kamer ve veřejném i soukromém sektoru.

Příští ročník konference seuskuteční 3.10.2024 opět v Praze.

 

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst

9.2.2024

Hledáme nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů. Neznáte ho náhodou?

Přečíst

8.2.2024

Spolek zaslal Evropské komisi svoje stanovisko k evaluaci GDPR

Přečíst
Všechny články