Konference GDPR2023 za námi

9.10.2023

Konference Spolku pro ochranu osobních údajů ve znamení nových pravidel pro vymáhání GDPR, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal dne 5. října 2023 v Praze tradiční konferenci věnovanou aktuálním otázkám ochrany a zpracování osobních údajů.

Letošní, již sedmý, ročník konference byl organizován ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Unií podnikových právníků ČR a Českým institutem manažerů informační bezpečnosti. Hlavním partnerem byla spolenčost Microfost. Partnery konference byly advokátní kanceláře Kinstellar, KMVS, Pierstone a Rowan Legal. Konferencese zúčastnilo na 180 hostů a vystupujících z České republiky a dalších evropských zemí. Vladan Rámiš, předseda Spolku, k letošní konferenci uvedl:„Velmi mě těší, že se konference spolku postupně vyvinula v největší akci svého druhu v České republice. Jsem rád, že se i letos podařilo zajistit kvalitní řečníky z jiných zemí, konkrétně Rakouska, Řecka,Slovenska a Slovinska. Tento mezinárodní rozměr umožňuje lepší výměnu zkušenostínapříč EU a přispívá k jednotnému pojetí výkladu GDPR a dalších předpisů upravujících zpracování osobních údajů

Konferenci zahájil místopředsedaÚřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Mgr. Petr Jäger, PhD., který zdůraznil, že: „nutným základem efektivní a smysluplné ochrany osobních údajů je vzájemná spolupráce. V oblasti ochrany osobních údajů se stále rychleji přesouváme do kybernetického virtuálního prostoru. Proto je v praxi mnohdy velmi komplikované naplnit nejen dikci obecného nařízení o ochraněos obních údajů, ale i dalších souvisejících nařízení a pravidel. A to nejenz hlediska jejich aplikace, ale také v dozorové a kontrolní činnosti. Konference, kterou pravidelně pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů, lze díky jejímu stále kvalitnějšímu obsahovému spektru považovat za jedinečnou příležitost pro praktickou a multioborovou výměnu zkušeností, která přispívá k lepšímu porozumění a pochopení aktuálních výzev pro ochranu osobních údajů. Mezinárodní rozměr konference pak považuji za nutný základ pro naši společnou schopnost čelit nejrůznějším a stále sofistikovanějším snahám o zneužívání osobních údajů.“

Dopolední plenární diskuse

V dopolední přednáškové části pak Mgr. Petr Jäger, Ph.D., místopředseda ÚOOÚ, představil připravovaná pravidla pro sjednocení dozoru a vymáhání GDPR na úrovni Evropské unie. Po němvystoupila mj. paní Alenka Antloga ze slovinského dozorového úřadu, která sezabývala otázkou role pověřence pro ochranu osobních údajů při zajišťování souladu činnosti organizace s požadavky GDPR. Aktuální otázky plynoucíz praxe zpracování a ochrany dat pak přiblížili například Jana Pattynová,Martin Cach a Michal Nulíček z českého Spolku. Zahraniční zkušenosti pak zprostředkovali, vedle paní Antloga, ještě Judith Leschanz z Rakouska, Spiros Tassis z Řecka a Lucia Semančínová ze Slovenska.

Pracovní workshopy v odpolední části

Odpolední část konference byla rozdělena do 4 paralelních workshopů.

Tématem prvního, jehož partnery byly advokátní kanceláře Pierstone a Rowan Legal a společně s nimi také Český institut manažerů informační bezpečnosti, byla kybernetická bezpečnost.Vystupující analyzovali především dopady nových právních předpisů (NIS2 a DORA) na zpracování osobních údajů, přesahy, styčné body či naopak možná konfliktní ustanovení, která je v praxi nutno řešit.

Druhý seminář, jehož partnerem byla advokátní kancelář Kinstellar, se zabýval velmi aktuálními otázkami umělé inteligence, resp. využívání nástrojů a aplikací s umělou inteligencí a dopady do plnění povinností dle GDPR.

Tématem třetího odpoledního semináře, jehož partnerem byla advokátní kancelář KMVS, bylo sekundární využití zdravotních dat podle návrhu nového nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data.

A konečně na čtvrtém semináři byly diskutovány aktuální otázky využití kamerových systémů, a to is ohledem na připravovanou metodiku ÚOOÚ a praktické problémy při využívání kamer ve veřejném i soukromém sektoru.

Příští ročník konference seuskuteční 3.10.2024 opět v Praze.

 

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.6.2024

Výzva k posílení postavení a využití zkušeností pověřenců

Přečíst

23.5.2024

Známe nejlepší Pověřence roku 2023!

Přečíst

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst
Všechny články