Konference EFDPO v Berlíně

14.5.2023

Připravovaný Data Act je „disruptivní“ právní předpis, za kterým jsou dobré myšlenky. Bude však ještě nezbytné jej v řadě ohledů dopracovat, především co se týká provázanosti s GDPR a dalšími předpisy v ochraně soukromí, ochrany obchodního tajemství, nebo duševního vlastnictví. Pro pověřence a interní právníky výrobců, držitelů dat, businessových uživatelů i příjemců bude každopádně představovat nové povinnosti, témata a rizika, která budou muset ošetřit – od ochrany soukromí, přes složité kontraktační otázky, až po ochranu hospodářské soutěže. To vyplynulo z přenášky Michala Nulíčka na mezinárodní konferenci, která se konala v Berlíně 9. a 10. května 2023.

Konferenci BvD-Verbandstage pořádala německá asociace pověřenců BvD, která je členem evropské asociace pověřenců EFDPO. A právě EFDPO měla na dvoudenní německé konferenci i bloky přednášek v angličtině, kterých se většinově ujali zahraniční hosté z jiných členských asociací v rámci EFDPO.

Český Spolek na ochranu osobních údajů, který je součástí EFDPO, rovněž vyslal svého zástupce, a to Michala Nulíčka z členské advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Michal Nulíček ve své hodinové prezentaci nejprve představil návrh Data Actu v širšího souvislostech nové datové regulace a hlavní předpisy (a jejich cíle), které do ní patří. Následně se věnoval základním definicím a institutům Data Actu a praktickým příkladům jejich možného budoucího využití. V hlavní části přednášky se pak Nulíček zaměřil na otázky a rizika, která budou muset řešit hlavní subjekty, na které Data Act dopadá – od výrobců, až po příjemce dat. Upozornil přitom nejen na nedotaženost v podobě nedostatečné provázanosti Data Actu s GDPR, ale např. i na to, že výměna neosobních dat mezi podnikateli je již v současnosti významně regulovaná např. soutěžními přepisy, které bude třeba v praxi zohlednit. V průběhu celé přednášky probíhala živá diskuse s účastníky, kterých bylo přes 20.

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.6.2024

Výzva k posílení postavení a využití zkušeností pověřenců

Přečíst

23.5.2024

Známe nejlepší Pověřence roku 2023!

Přečíst

12.3.2024

Online konference „Call for GDPR update?“

Přečíst
Všechny články