Tisková zpráva EFDPO

1.11.2022

Jmenování a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) bude předmětem druhé koordinované donucovací akce evropských dozorových úřadů pro oblast ochrany údajů. Oznámil to Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) po svém plenárním zasedání ve dnech 12. a 13. září 2022. Podrobnosti mají být upřesněny v nadcházejících měsících. Očekává se, že výsledná zpráva bude přijata do konce roku.

Vítáme, že dozorové orgány v Evropě budou věnovat pozornost jmenování a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů“, uvedl Thomas Spaeing, prezident Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO). “Zatímco některé členské země Evropské unie již mají s funkcí pověřenců pro ochranu osobních údajů dlouholeté zkušenosti, v jiných členských státech je tato pracovní pozice stále relativně nová. V návaznosti na to se také často značně liší přístup ke jmenování a postavení pověřenců. Jsme rádi, že se nyní v tomto ohledu shromažďují a analyzují informace, které pak v budoucnu umožní další harmonizaci v Evropě. Úloha pověřenců při navrhování strategií ochrany údajů a při navrhování řešení zajišťujících soulad s pravidly  připravenými na míru jednotlivým společnostem je nedocenitelná. EFDPO jako evropská síť odborníků na ochranu údajů bude vždy EDPB k dispozici pro další dialog o této problematice.

EFDPO se sídlem v Bruselu je evropským zastřešujícím sdružením pověřenců pro ochranu osobních údajů a odborníků na ochranu soukromí. Jedná se o síť v současnosti 12 národních sdružení pověřenců pro ochranu osobních údajů, která byla zřízena za účelem výměny informací, zkušeností a metod a k navázání trvalého dialogu s politickou sférou, zástupci správců a občanskou společností. Tímto způsobem EFDPO zajišťuje tok informací z evropské na národní úroveň a aktivně monitoruje, hodnotí a podílí se na provádění GDPR a dalších evropských právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Cílem EFDPO je vytvářet povědomí o klíčové úloze pověřenců pro ochranu osobních  údajů, podporovat další zvyšování odborné úrovně v této profesní oblasti a v důsledku toho posilovat ochranu údajů jako konkurenční výhodu Evropy.

Kontakty na EFDPO:

European Federation of Data Protection Officers AISBL, Rue de Namur 73A, 1000 Brusel, Belgie.

Tisková kancelář EFDPO, tel. +49 30 20 62 14 41, e-mail: office@efdpo.eu, www.efdpo.eu.

Stáhnout PDF

Další aktuality

12.9.2023

Konference GDPR2023

Přečíst

22.8.2023

Online workshop k adequacy decision EU – US

Přečíst

28.6.2023

5. setkání DPO ve zdravotnictví úspěšné

Přečíst
Všechny články