Zpět na hlavní stranu

Zákon o zpracování osobních údajů v Argentině

Zákon o zpracování osobních údajů v Argentině

 

Také Argentina je na cestě k modernizaci legislativy své právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů. President odeslal zákon o ochraně osobních údajů do argentinského kongresu 19. září 2018. Argentina byla shledána jako země s odpovídající mírou ochrany osobních údajů podle ‘adequate’ hodnocení vydaného komisí EU podle směrnice EU Data Protection Directive z roku 1995, ale současná právní úprava v Argentině pochází z roku 2000 a není plně v souladu s obecným nařízením EU – General Data Protection Regulation (GDPR). ‘Aktuální verze zákona již bude z 99,9 % v souladu s GDPR’, uvedl při této příležitosti Pablo Palazzi, partner v advokátní kanceláři Allende & Brea. 

Zákon stanovuje pro přeshraniční zpracování osobních údajů a mezinárodní přesun dat některé podmínky, mezi které například patří:

  1. vyžaduje výslovný souhlas subjektů údajů,
  2. přijímající země poskytuje odpovídající míru ochrany a zabezpečení osobních údajů,
  3. transfer dat je nezbytný z pohledu údržby a správy nebo jiného plnění smluvních a právních ujednání mezi správcem a zpracovatelem a vlastníkem dat,
  4. transfer dat je nezbytný z pohledu plnění uzavřené smlouvy, nebo právně závazný k zajištění veřejných zájmů, případně zajištění výkonu jiných práv.

Zákon umožňuje využít smluvní ujednání a ostatní samoregulační mechanismy vhodné k přeshraničnímu předávání dat.

Španělské znění zákona je k dispozici zde.