Zpět na hlavní stranu

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil plán kontrol

ÚOOÚ zveřejnil plán kontrol na rok 2019

 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil další informace o své dozorové činnosti, mj. i témata a oblasti zpracování, na které v letošním roce zaměří svoji kontrolní činnost. Důležitá je přitom také skutečnost, že při výběru kontrolovaných organizací se nebude zaměřovat výhradně na správce, ale také na významné zpracovatele osobních údajů.

 

 

Jedná se například o tyto oblasti:

– plnění povinností při zpracování osobních údajů, včetně zvláštních kategorií údajů – otisků prstů při provozování hazardních her,

– zpracování osobních údajů při používání cookies,

– zpracování osobních údajů v aplikacích resp. informačních systémech využívaných zdravotnickými zařízeními,

– zabezpečení osobních údajů u zpracovatele osobních údajů,

– zpracování osobních údajů společností vyvíjející a provozující mobilní aplikace,

– zpracování osobních údajů žadatelů o uzavření smlouvy o úvěr při jejím sjednávání online,

– zpracování související s rozvojem digitalizace služeb, které občanům poskytují orgány veřejné správy,

– zpracování osobních údajů prováděného buď přímo politickými subjekty, nebo za ně, a to se zaměřením jak na vlastní členskou základnu daného subjektu, tak na osoby stojící mimo ni,

– zpracování genetických údajů jako zvláštních kategorií údajů u společnosti specializující se na testování DNA.

 

 

Více informací a zdroj:
https://www.uoou.cz/poskytnuti-informaci-o-dozorove-cinnosti/ds-5497/archiv=0&p1=2567