Zpět na hlavní stranu

Také Bulharsko již předběhlo s legislativou Česko

Také Bulharsko již předběhlo s legislativou Česko

V Bulharsku přijali implementační zákon k GDPR, který vstoupil v účinnost k 2. březnu 2019. Jedná se o doplnění a rozšíření Zákona o ochraně osobních údajů (LASLPDP), který modernizuje původní zákon z roku 2002. Zároveň tak dochází k plné transpozici GDPR.

LASLPDP byl přijat k 20. únoru 2019.

Bulgaria’s GDPR implementing law entered into force on 2 March 2019.  The Law on Amending and Supplementing the Law on Personal Data Protection (LASLPDP) modernises the original Data Protection Act from 2002. It also transposes the EU Law Enforcement Directive.

LASLPDP was adopted on 20 February 2019.

See LASLPDP in full (in Bulgaria’s Official Journal).