Zpět na hlavní stranu

Stanovisko UOOU k přímému marketingu

ÚOOÚ se vyjádřil k přímému marketingu

 

Úřad pro ochranu osobních údajů publikoval na svých oficiálních stránkách vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti GDPR. ÚOOÚ (nepřekvapivě) negoval poplašná a nesmyslná vyjádření některých právníků a potvrdil, že i nadále je možné zasílat vlastním zákazníkům obchodní sdělení v režimu opt-out. Primárním předpisem upravujícím tuto možnost je směrnice ePrivacy a na ní navazující zákon č. 480/2004 Sb. V rámci GDPR je pak takovýto přímý marketing kryt oprávněným zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Stanovisko UOOU naleznete zde.