Zpět na hlavní stranu

Společnosti Facebook, Twitter a Google změnily podmínky svých služeb

Společnosti Facebook, Twitter a Google změnily podmínky svých služeb

 

Společnosti Facebook, Google a Twitter souhlasily s tím, že změní všeobecné obchodní podmínky u svých služeb tak, aby byly zákaznické vstřícné a v souladu s pravidly platnými v rámci EU.  Evropská komise, společně s organizacemi pro ochranu spotřebitelů v EU přijaly nezbytné kroky k tomu, aby předešly možnému nesouladu s platnou legislativou v současné době nebo podobným situacím v budoucnu. Dnes zároveň zveřejnili, že společnosti Facebook, Twitter a služba Google+ již učinily některé potřebné změny, které jim umožní uvést provozované služby do souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele a ujistily, že urychleně odstraní nelegální komerční inzerci, a to na základě došlých upozornění.

Z těchto změn budou mít přínos všichni spotřebitelé těchto služeb, kterých je v rámci EU přes 250 milionů. Jedná se o uživatele, kteří využívají různých mediálních služeb v rámci sociálních sítí. Jedná se o výsledek práce společné iniciativy celá řady organizací na ochranu spotřebitelů (Consumer Protection Cooperation – CPC Network) vedené francouzským dozorovým orgánem a Evropskou komisí, která byla zahájena již koncem roku 2016.

 

V přiloženém obrázku s infografikou je srovnávací tabulka již realizovaných nebo naplánovaných změn.