Výroční konference GDPR 2020

V říjnu 2020 se v rámci konference GDPR 2020 uskutečnily 3 odborné workshopy. Účast na těchto seminářích byla s ohledem na kapacitu jednacích místností možná pouze pro předem zaregistrované účastníky konference. Akce se uskutečnila ONLINE v prostředí Microsoft Teams.

 

Odborné workshopy jako součást konference GDPR plus 180

Dne 20.11.2018 se v rámci konference GDPR plus 180 dní od 13:00 do 14:30 uskuteční 4 odborné workshopy. Účast na těchto seminářích bude s ohledem na kapacitu jednacích místností možná pouze pro předem zaregistrované účastníky konference.

 

Tisková konference u příležitosti “Safer Internet Day 2018 – Mezinárodního dne bezpečnějšího internetu”

Dne 6.2.2018 od 10:00 se konala společná tisková konference NCBI (Národního centra bezpečnějšího internetu) a Spolku pro ochranu osobních údajů, na které byly presentovány výsledky průzkumu chování dětí a mladistvých na internetu. Jménem spolku vystoupil s příspěvkem o stavu legislativy v ČR místopředseda výboru Ing. Václav Mach. Setkání se uskutečnilo za přítomnosti médií (živý přenos briefingu z konference do vysílání ČT24, rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál, rozhovor pro Učitelské noviny a ČTK). Akce se konala za podpory zastoupení Evropské komise v České republice v Evropském domě v Praze.

 

 

Odborný workshop na téma “Ochrana osobních údajů u dětí a mladistvých – II.”

Dne 25.1.2018 od 14:00 se konalo další pokračování workshopu na téma „Ochrana osobních údajů u dětí a mladistvých – II.“. Na akci byl presentován draft pozičního dokumentu spolku a informace o situaci v ostatních členských státech od CZ NIC. Setkání se uskutečnilo v prostorách zastoupení Evropské komise v České republice.

Odborný workshop na téma “Ochrana osobních údajů u dětí a mladistvých”

Dne 1.12.2017 od 14:00 se uskutečnil pro další workshop Spolku, tentokrát na téma „ochrana osobních údajů u dětí a mladistvých“. Na akci vystoupili společně s členy spolku také zástupci NCBI (Národního centra pro bezpečnější internet). Setkání se uskutečnilo v prostorách zastoupení Evropské komise v České republice.

 

 

Národní konference 2017 HK ČR na téma “GDPR – týká se i vás”

Konferenci pořádá pro své členy Hospodářská komora ČR dne 23.11.2017 od 9:00. Na konferenci v Konferenčním centru City, Praha 4 – Pankrác vystoupí 12 řečníků, špičkových profesionálů ve svém oboru. Konference nabídne účastníkům 10 konkrétních přednášek a 6 hodin plných informací. Placená účast. Program a registrace na tuto akci jsou k dispozici zde.

 

Odborný workshop na téma “Vodítka WP29”

Dne 13.11.2017 od 17:00 se uskuteční další workshop Spolku, tentokrát na téma „Veřejná konzultace k vodítkům WP29 s termínem do 28.11.2017“. Na setkání byly pozváni kromě zástupců ÚOOÚ také zástupci Úřadu vlády z odboru zmocněnce pro digitální agendu a zástupci Ministerstva vnitra ČR.
Setkání se uskuteční v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR, Praha 9.

 

Odborný workshop na téma “Ochrana osobních údajů zaměstnanců”

Dne 15.9.2017 od 14:00 pro další workshop Spolku, tentokrát na téma „ochrana osobních údajů zaměstnanců“. Zároveň bychom na tomto workshopu poreferovali o jednání s ÚOOÚ a NSZ a domluvili se na dalším postupu.

 

 

Odborný workshop na téma “Aktuální judikatura v oblasti ochrany osobních údajů”

Dne 17.2.2017 se za účasti celé řady odborníků z oboru a také zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů konala další odborná diskuze Spolku. Účastníci rozebírali aktuální judikaturu soudů, zejména pak nedávné rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Breyer a jeho dopady na ochranu osobních údajů a definici osobního údaje. Děkujeme všem účastníkům za jejich účast.

 

 

Odborný workshop na téma “Jak připravit firmu na GDPR”

Dne 9.12.2016 se – již tradičně v prostorách zastoupení Evropské komise v České republice – konala za účasti mnoha odborníků z oboru a také zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů odborná diskuze Spolku na téma “Jak připravit firmu na GDPR”. Přítomní se zabývali zejména kroky, které je nutné učnit před nabytím účinnosti GDPR, tím, jak informovat spolupracovníky o nových povinnostech a v jakém předstihu je třeba začít upravovat dokumentaci a smluvní doložky. Široce byly diskutovány také nové instituty, které GDPR zavádí. Děkujeme všem přítomným za vydařené odpoledne.

 

 

Odborný workshop na téma “Compliance v GDPR a jeho návaznost na další systémy”

Dne 14.10.2016 se v prostorách zastoupení Evropské komise v České republice konal za účasti více jak 20ti odborníků z oboru odborný workshop Spolku na téma “Systém compliance podle GDPR a jeho návaznost na další podobné systémy”. Přítomní se zabývali zejména kompatibilitou systému complaince, který bude muset být zaveden podle GDPR, ostatních compliance systémů používaných v byznysu v ČR a systémů zaváděných v souvislosti s novelou zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Zároveň byly diskutovány také požadavky na řádný compliance systém podle GDPR.

 

Odborný workshop na téma “Samoregulace a prováděcí předpisy v GDPR”

Dne 9.6.2016 se v prostorách zastoupení Evropské komise v České republice konal odborný workshop expertů Spolku a dalších odborníků na téma samoregulace, prováděcí předpisy a soft law v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Přítomní diskutovali různé otázky a formy prováděcích předpisů k tomuto nařízení, které rozsahem, v němž umožňuje Komisi, členským státům, dozorovým úřadům a Evropskému sboru dozorových úřadů modifikovat a zpřesňovat pravidla v něm uvedená, stojí na pomezí nařízení a směrnice.