Zpět na hlavní stranu

Seminář k problematice pořizování kopie občanského průkazu

Seminář  k problematice pořizování kopie občanského průkazu

 

Dovolujeme si tímto informovat členy spolku i pozvané hosty, že plánovaný seminář  k problematice pořizování kopie občanského průkazu, jehož předběžný termín konání byl stanoven na 6. březen 2018 v dopoledních hodinách (např. od 9:30 do 13:00), se NEUSKUTEČNÍ.

 

Kontaktní osobou, která byla pověřena jménem spolku přípravou a obsahem semináře, je pan František Nonnemann, e-mail: nonnemann@volny.cz, který je zároveň předsedou Komise pro finanční sektor našeho spolku. Ve spolupráci s ním stanovíme nový termín, který bude vyhovovat zejména zástupcům, které nominuje  Finanční a analytický útvar (FAÚ) a ÚOOÚ.

Bez jejich účasti by konání nemělo předpokládaný přínos. Děkujeme za pochopení.

Pro členy spolku je v současné době k dispozici písemné stanovisko FAÚ, které jsme obdrželi formou dopisu, ke kterému lze uplatnit připomínky v rámci veřejné konzultace se členy spolku do 20. března 2018 na Workplace. Stanovisko Finančního analytického úřadu ze dne 13. února 2017 naleznete na odkazu http://www.financnianalytickyurad.cz/stanoviska-fau.html.

Vypořádání připomínek a presentace výsledku veřejné diskuze následně proběhne v rámci námi připravovaného semináře.