Zpět na hlavní stranu

Rozhodnutí o odpovídající ochraně Japonsko

V Úředním věstníku EU bylo dnes zveřejněno tzv. Adequacy decision ve vztahu k Japonsku

Přijímání těchto rozhodnutí o odpovídající ochraně má svůj základ v čl. 45  GDPR, podle nějž se může uskutečnit ppředávání osobních údajů do určité třetí země nebo určité mezinárodní organizaci mj. tehdy, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení. Text rozhodnutí naleznete zde.