Zpět na hlavní stranu

Připomínky k návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Připomínky k návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

 

NÚKIB zveřejnil dne 16. 2. 2018 v eKLEPu (MPŘ) Návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Návrhem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti mají být provedena ustanovení § 6 písm. a) až c) a e), § 6a odst. 3, § 8 odst. 7, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti. Návrhem vyhlášky mají být také implementována ustanovení směrnice EP a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii („směrnice NIS“), která jsou identifikována v části IV. a V. tohoto materiálu.

 

Vzhledem k tomu, že Spolek pro ochranu osobních údajů spolupracuje také se Svazem průmyslu a dopravy, který je určeným připomínkovým místem si Vás dovolujeme požádat o zaslání Vašich připomínek nejpozději do pátku 2. března na emailovou adresu mistopredseda@ochranaudaju.cz nebo do části pro členy na Workplace, kde jsou návrhy příslušných dokumentů a předkládací zpráva k usnesení vlády zveřejněny.