Zpět na hlavní stranu

Poziční dokument Spolku k zasílání obchodních sdělení

Poziční dokument Spolku k e-mailingu

 

Komise pro direct marketing a internetovou reklamu  Spolku pro ochranu osobních údajů připravila návrh pozičního dokumentu zabývajícího se problematikou zasílání e-mailů ve formě obchodních sdělení a s tím souvisejícího zpracování osobních údajů.

 

Text pozičního dokumentu naleznete zde.

 

V předloženém dokumentu Spolek analyzuje právní úpravu jak GDPR, tak směrnice ePrivacy resp. na ni navazujícího zákona č. 480/2004 Sb.

 

Spolek předkládá návrh pozičního dokumentu k veřejné diskusi. Připomínky či komentáře, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu spolek@ochranaudaju.cz, k rukám V. Rámiše, nejpozději do 30.11.2018.