Zpět na hlavní stranu

Poziční dokument Spolku k možnostem zpracování zveřejněných údajů

Poziční dokument Spolku k možnostem zpracování zveřejněných údajů

 

Komise pro inovativní sektor Spolku pro ochranu osobních údajů připravila poziční dokument zabývající se problematikou zpracování a využívání zveřejněných osobních údajů. Poziční dokument se zabývá otázkami dalšího využití zveřejněných osobních údajů, které byly zveřejněny subjekty údajů či s jejich vědomím (tj. oprávněně zveřejněnými osobními údaji).

 

Stanovisko zároveň obsahuje dvě případové studie demonstrující možnosti využití osobních údajů na konkrétních případech: (1) Využívání osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách k provozování katalogu firem a (2) Analytika dat ze sociálních sítí.

 

Text pozičního dokumentu naleznete zde.

 

V předloženém dokumentu Spolek analyzuje související právní úpravu, včetně vztahu právních titulů pro zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 GDPR) a možností zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (dle čl. 9 odst. 2 GDPR). Komise vycházela ze skutečnosti, že zatímco stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovně zpracování oprávněně zveřejněných osobních údajů umožňoval (srov. § 5 odst. 2 písm. d) zákona), GDPR obsahuje pouze výjimku pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (srov. čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR), nikoliv však už výslovně odpovídající právní titul zpracování (srov. čl. 6 odst. 1 GDPR).