Zpět na hlavní stranu

Poziční dokument Spolku k identifikaci klientů postupem dle AML zákona

Poziční dokument Spolku k identifikaci klientů postupem dle AML zákona

 

Jak již Spolek dříve informoval, zabývala se jeho Komise pro finančí sektor otázkou identifikace klienta postupem podle AML zákona, konkrétně nezbytností souhlasu při pořizování kopií identifikačních dokladů. Uvedená komise připravila návrh pozičního dokumentu, který následně předložila k veřejné konzultaci.

 

V rámci veřejné konzultace Spolek obdržel vyjádření a připomínky od několika asociací působících na finančím trhu. Některé z nich byly do výsledného dokumentu zapracovány, u jiných to však v plném rozsahu nebylo možné, protože by tím bylo změněno vyznění celého dokumentu a navrhované řešení.

 

Spolek pro ochranu osobních údajů děkuje všem, kteří se do přípravy pozičního dokumentu zapojili, a věří, že související diskuse i výsledný dokument přispějí k odstranění právní nejistoty vyplývající ze současné právní úpravy.

 

Výsledný dokument je k dispozici zde.