Zpět na hlavní stranu

Poziční dokument DPO v soukromé sféře

Poziční dokument Spolku k roli pověřence v rámci soukromé sféry

 

Poziční dokument shrnuje názor Spolku pro ochranu osobních údajů na postavení Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného podle čl. 37 GDPR. Dokument shrnuje názory Spolku na principy jednání pověřenců a osob, jež pověřence ustanovily, které nejsou orgány veřejné správy. Závěry ve stanovisku uvedené si kladou za cíl napomoci správcům a pověřencům postupovat takovým způsobem, aby jednali v souladu s GDPR. Dokument naleznete zde.