Komentář Spolku k návrhu vodítek EDPB

 

 

Spolek zaslal své komentáře k návrhu vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 3/2021, které se zabývají aplikací čl. 65 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušné ustanovení GDPR obsahuje pravidlo pro řešení sporů národních dozorových úřadů na půdě Evropského sboru. Spolek ve svém komentáři  upozorňuje na vhodnost vyjasnění některých dílčích otázek tohoto procesu přímo v Jednacím řádu Evropského sboru a navrhuje doplnit některé dílčí instituty, jako je možnost zasílat vyjádření dalších subjektů, tzv. stanovisek amicus curiae.

Konference „Správce jako rukojmí zpracovatele“ proběhla

 

 

Dne 25.5.2021, u příležitosti třetího výročí nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pořádal Spolek pro ochranu osobní online konferenci s názvem „Správce jako rukojmí zpracovatele“. Konference, jíž se zúčastnilo 150 osob, se zabývala poměrně rozšířeným jevem, kdy správci osobních údajů, kteří podle GDPR plně odpovídají za zpracování osobních údajů, musí akceptovat smluvní podmínky svých dodavatelů – zpracovatelů, které nezaručují dostatečnou ochranu práv fyzických osob či nejsou jinak kompatibilní s GDPR. Dále byly diskutovány i otázky týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů, zejména otázka střetu zájmů v případě, kdy pověřenec vykonává pro daného správce ještě jiné služby.

Více…

Stanovisko spolku ke CovidPas

 

Spolek pro ochranu osobních údajů připravil stanovisko k použití aplikací CovidPas v národním kontextu. Text stanoviska naleznete zde.

Irský úřad navrhuje pokutu pro WhatsApp ve výši 50 milionů euro

 

Irský úřad pro ochranu osobních údajů dokončil kontrolu zpracování osobních údajů při provozu aplikace WhatsApp. Irský úřad zjistil porušení GDPR a navrhuje pokutu ve výši 30 – 50 milionů euro. Protože se jedná o přeshraniční zpracování, irský úřad návrh rozhodnutí poslal dalším dozorovým institucím.

 

Více…

Tyto aplikace vás sledují na každém kroku

 

Více než polovina ze stovky nejlepších aplikací figurujících v žebříčku obchodu Apple využívá pro svůj prospěch nebo sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami. S přehledem přitom zvítězil Instagram. Shromažďování, ukládání a sdílení soukromých údajů je všudypřítomné. Svolení k tomu dávají sami uživatelé.

Více…

Pokuta 90 tisíc euro pro Vodafone ve Španělsku

 

Španělský dozorový úřad uložil společnosti Vodafone svým rozhodnutím sankci ve výši 150.000 euro, kterou následně snížil na 90.000 euro. Sankce byla za zpracování osobních údajů subjektů údajů bez uděleného souhlasu nebo jiného právního základu ke zpracování. Stěžovali si 3 subjekty údajů, že jim mobilní operátor zaslal faktury (vyúčtování služeb) na nulovou částku. Argumentovali, že jej předtím žádali o vymazání osobních údajů a on to po skončení smluvního vztahu dostatečně nezajistil. Řeklo by se hloupá chyba a žádný zlý úmysl.

 

Více…

Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

 

Evropská komise připravila v návaznosti na své předchozí dokumenty nový návrh nařízení “Regulation on european approach for artificial intelligence”.

 

Toto nařízení mj. zcela zakáže některá invazivní užití AI (vyjma některých užití ze strany státu):

 

AI systems designed or used in a manner that manipulates human behaviour …….. to their detriment.

AI systems that exploits information or prediction about a person or group of persons in order to target their vulnerabilities or special circumstances ……. to their detriment.

AI systems used for indiscriminate surveillance applied in a generalised manner to all natural persons without differentiation.

AI systems used for general purpose social scoring of natural persons, including online.

 

Finální návrh nařízení chce Evropská komise zveřejnit 21. dubna 2021.

Více…