Stanovisko k používání cookies

 

Náš spolek připravil stanovisko, v němž vyjádřil své názory k právní úpravě cookies od 1.1.2022.

Plné znění stanoviska zpracovaného po vypořádané interní diskuzi členů naleznete zde.

 

Více…

IV. ročník soutěže Pověřenec roku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již čtvrtý ročník ocenění Pověřenec roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov. Pomozte nám ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku.

  Více…

Poskytování údajů elektronických komunikací oprávněným orgánům

 

Nejen v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19, pokračujícími kybernetickými útoky zasahujícími často oblast citlivých údajů, ale také v kontextu navrhovaných legislativních změn v oblasti elektronických komunikací, se v posledních letech otevírá téma samotného rozsahu přístupu k údajům, které jsou generovány v rámci poskytování služeb elektronických komunikací nebo přímo vznikají v souvislosti s provozem těchto služeb.

Více…

Setkání pověřenců ve zdravotnictví

 

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již 4. setkání pověřenců ve zdravotnictvím, které se bude konat dne 20.10.2021 o 9:00 do 14:00 v Praze.

Hlavními tématy bude organizace kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v nemocnici a aktuální témata z oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnictví.

Setkání se koná pod záštitou JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele VZP ČR.

 

Pozvánku naleznete zde.

Registrovat se můžete zde.

Výroční konference dne 6.10.2021

 

Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem „GDPR 2021“.

 

Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 účastníků. Konferenci zahájili pan Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ a paní Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika.

 

Více…

Program konference GDPR 2021 + změna místa konání

S potěšením zveřejňujeme program konference GDPR  2021. Také letos se tedy můžete těšit na celou řadu zajímavých hostů.

Upozorňujeme, že z technických důvodů došlo ke změně místa konání konference. Konference se bude konat v konferenčním centru hotelu Grandium Hotel Prague
Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

Program konference naleznete zde.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

 

Konference GDPR 2021

 

Každoroční podzimní celodenní konference Spolku, kterou již tradičně pořádá ve spolupráci s Unií podnikových právníků a společností Microsoft se bude konat dne 6.10.2021.

Konferenci zahájí předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů pan Mgr. Jiří Kaucký a vystoupí na ní řada odborníků z České republiky i zahraničí. Ze zahraničí přivítáme odborníky ze Slovenské republiky, Německa a Lichtenštejnska.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Pozvánka je ke stažení zde.

 

Stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021

 

Spolek pro ochranu osobních údajů připravil stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021 o právním základu pro ukládání údajů o kreditních kartách výlučně pro účely usnadnění dalších online transakcí. Text stanoviska naleznete zde.

Novinky ze světa GDPR

 

 

V červencovém ohlédnutí za hlavními událostmi minulého měsíce ze světa GDPR bychom chtěli zdůraznit zejména rozhodnutí rakouského federálního správního soudu, který potvrdil, že zpracování osobních údajů správcem za účelem sledování kreditního rizika je v souladu s výkladem článků 5(1)(c), 5(1)(e) a 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Finanční data potom může správce uchovávat po dobu 5 let.

 

Dále jsou na webu GDPRHub publikována další zajímavá rozhodnutí a některé sankce, udělené na základě GDPR v jednotlivých členských zemích EU.

 

Více…