Irský úřad navrhuje pokutu pro WhatsApp ve výši 50 milionů euro

 

Irský úřad pro ochranu osobních údajů dokončil kontrolu zpracování osobních údajů při provozu aplikace WhatsApp. Irský úřad zjistil porušení GDPR a navrhuje pokutu ve výši 30 – 50 milionů euro. Protože se jedná o přeshraniční zpracování, irský úřad návrh rozhodnutí poslal dalším dozorovým institucím.

 

Více…

Tyto aplikace vás sledují na každém kroku

 

Více než polovina ze stovky nejlepších aplikací figurujících v žebříčku obchodu Apple využívá pro svůj prospěch nebo sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami. S přehledem přitom zvítězil Instagram. Shromažďování, ukládání a sdílení soukromých údajů je všudypřítomné. Svolení k tomu dávají sami uživatelé.

Více…

Pokuta 90 tisíc euro pro Vodafone ve Španělsku

 

Španělský dozorový úřad uložil společnosti Vodafone svým rozhodnutím sankci ve výši 150.000 euro, kterou následně snížil na 90.000 euro. Sankce byla za zpracování osobních údajů subjektů údajů bez uděleného souhlasu nebo jiného právního základu ke zpracování. Stěžovali si 3 subjekty údajů, že jim mobilní operátor zaslal faktury (vyúčtování služeb) na nulovou částku. Argumentovali, že jej předtím žádali o vymazání osobních údajů a on to po skončení smluvního vztahu dostatečně nezajistil. Řeklo by se hloupá chyba a žádný zlý úmysl.

 

Více…

Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci

 

Evropská komise připravila v návaznosti na své předchozí dokumenty nový návrh nařízení “Regulation on european approach for artificial intelligence”.

 

Toto nařízení mj. zcela zakáže některá invazivní užití AI (vyjma některých užití ze strany státu):

 

AI systems designed or used in a manner that manipulates human behaviour …….. to their detriment.

AI systems that exploits information or prediction about a person or group of persons in order to target their vulnerabilities or special circumstances ……. to their detriment.

AI systems used for indiscriminate surveillance applied in a generalised manner to all natural persons without differentiation.

AI systems used for general purpose social scoring of natural persons, including online.

 

Finální návrh nařízení chce Evropská komise zveřejnit 21. dubna 2021.

Více…

Testování na COVID a návrat dětí do škol

 

S návratem školáků do lavic se začal také intenzivně řešit dopad zpracování osobních údajů při evidenci výsledků testování do soukromí těchto mladistvých subjektů údajů. Každé školské zařízení by mělo mít jmenováno svého pověřence ochrany osobních údajů. Často jim tuto roli poskytuje osoba externisty formou služby, nebo sdílený pověřenec, který tuto roli vykonává pro další subjekty zřizovatele školy, kterým bývá často město nebo obec.

 

České MŠMT pro ně aktualizovalo 12.4. 2021 své vlastní pokyny a zveřejnilo potřebné informace o návratu školáků do lavic od začátku tohoto týdne.

Více…

Irsko vyšetřuje Facebook

 

Irský dozorový úřad pro ochranu osobních údajů zahájil vyšetřování úniku 533 milionů osobních údajů (uživatelská telefonní čísla, emailové adresy a další údaje uživatelů z celého světa) a porušení pravidel GDPR u provozovatele sociální sítě Facebook.

 

Zde je k dispozici plné vyjádření, které k zahájení vyšetřování bylo DPC zveřejněno 2.4.2021:

Více…

Evropská stížnost na TikTok

 

Lobbistická organizace BEUC, která zastupuje skupinu 45 neziskových organizací z 35 zemí, včetně členských států EU, které se zaměřují na ochranu spotřebitelů, podala podnět Evropské komisi, aby se zabývala porušováním zákona a práv subjektů údajů ze strany digitální platformy provozovatele sociální sítě TikTok.

Více…

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020

 

Dozorový úřad zveřejnil 31.3.2021 svou výroční zprávu za rok 2021.

 

V úvodním slově předsedy úřadu pana Jiřího Kauckého se dočtete jeho úvahu o tom, že “smysl práva na soukromí a celý koncept základních práv byl vytvořen jako ochrana jednotlivce před zvůlí státní moci.  … Historickou úlohou ochránců osobních údajů není technologický rozvoj zastavit, nýbrž nastavit takové mantinely pro správce osobních údajů, aby poučené a vědomé rozhodování o vlastním soukromí zůstávalo nadále v rukou občanů.”

Více…

Zpráva pro členy za rok 2020

 

Interní zpráva pro členy spolku za rok 2020 s výhledem plánu činnosti na rok 2021 byla rozeslána na emailové adresy všech členů, které evidujeme v rámci členské databáze. V případě požadavků na změnu kontaktních údajů prosím postupujte podle níže uvedených instrukcí.

 

Více…