GDPR v číslech

Evropská komise uveřejnila materiál „GDPR v číslech“ shrnující aktuální vývoj v oblasti GDPR. Materiál naleznete zde: GDPR in numbers

Ceny Velkého Bratra 2018

 

Udílení Cen Velkého Bratra za rok 2018 proběhne 14.2.2019 v pražském klubu Cross! Držitele Cen Velkého Bratra vybírá každý rok z nominací veřejnosti odborná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků či novinářů.

 

Ceny Big Brother Awards (Ceny Velkého Bratra), nazvané podle postavy z románu George Orwella 1984, byly v České republice předávány poprvé již v roce 2005. Již od počátku je pořádá organizace Iuridicum Remedium, z. s.

Seminář Elektronické komunikace a soukromí v novém ePrivacy nařízení

 

Iuridicum Remedium a Ondřej Profant, předseda podvýboru pro e-Government Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pořádají seminář o připravovaném nařízení ePrivacy.

Seminář se koná  ve středu 6. února 2019 od 9:00 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 00, Praha 1 v místnosti č. A22.

Registrace účastníků od 8:30, seminář probíhá od 9:00 do 13:00.

Podmínkou účasti je e-mailová registrace na: pajerovas@psp.cz.

Facebook ukončuje projekt Atlas pro platformu iOS

 

Kontroverzní průzkum trhu s placeným využitím osobních údajů přes VPN aplikaci ukončila společnost Facebook pro uživatele na platformě operačního systému iOS. Pro Android je tento program i nadále funkční a to již od roku 2016. K ukončení programu došlo v důsledku nežádoucího zveřejnění detailů o průběhu průzkumu na portále TechCrunch. Považuje se za prokázané, že průzkum porušoval certifikační pravidla pro aplikace v App Store. Facebook to ve svém vyjádření odmítá.

Více…

CNIL pokutoval Google

 

Francouzský dozorový úřad udělil společnosti Google LLC pokutu ve výši 50 mil. EUR. Důvodem je údajné porušení principu transparentnosti, kdy poučení o zpracování osobních údajů v rámci vytváření účtu v systému Android nebylo dostatečné a někdy bylo třeba 5-6 kliků, aby se uživatel dostal k informaci, kterou potřeboval. Dále se CNIL neztotožnil s přístupem Google pro získávání souhlasů ke zpracování osobních údajů v rámci registrace do systému Android, kdy rozporoval to, že v rámci podrobnějšího nastavení soukromí byla volba personalizace reklam předzakliknuta a nebyly odlišeny jednotlivé souhlasy pro jednotlivé účely.

Rozhodnutí je zajímavé také tím, že CNIL neaplikoval princip one stop shop, když dovodil, že Google nemá v EU hlavní prozovnu (což již asi nebude platit po 22.1.2019, viz informace českého ÚOOÚ).

1. setkání DPO českých nemocnic

 

Dne 16.1.2019 zorganizoval Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Fakultní nemocnicí v Motole první setkání DPO nemocnic. Konferenci zahájili JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol a JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, který na konferenci přednesl také obsáhlý příspěvek. Jako zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů vystoupil pan Mgr. Josef Prokeš. Své příspěvky dále přednesli tito odborníci na ochranu osobních údajů ve zdravotnictví: Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, Ing. Dušan Chvojka, MBA, Mgr. Radek Knop, Mgr. Ing. Michal Kozár, Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. a Mgr. Martin Cach.

Více…

Konzultace k návrhu vyhlášky o archivnictví a spisové službě

 

Členům spolku je určen k připomínkování materiál NV o archivnictví a spisové službě.

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Více…