Konference GDPR 2021

 

Každoroční podzimní celodenní konference Spolku, kterou již tradičně pořádá ve spolupráci s Unií podnikových právníků a společností Microsoft se bude konat dne 6.10.2021.

Konferenci zahájí předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů pan Mgr. Jiří Kaucký a vystoupí na ní řada odborníků z České republiky i zahraničí. Ze zahraničí přivítáme odborníky ze Slovenské republiky, Německa a Lichtenštejnska.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Pozvánka je ke stažení zde.

 

Stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021

 

Spolek pro ochranu osobních údajů připravil stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021 o právním základu pro ukládání údajů o kreditních kartách výlučně pro účely usnadnění dalších online transakcí. Text stanoviska naleznete zde.

Novinky ze světa GDPR

 

 

V červencovém ohlédnutí za hlavními událostmi minulého měsíce ze světa GDPR bychom chtěli zdůraznit zejména rozhodnutí rakouského federálního správního soudu, který potvrdil, že zpracování osobních údajů správcem za účelem sledování kreditního rizika je v souladu s výkladem článků 5(1)(c), 5(1)(e) a 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Finanční data potom může správce uchovávat po dobu 5 let.

 

Dále jsou na webu GDPRHub publikována další zajímavá rozhodnutí a některé sankce, udělené na základě GDPR v jednotlivých členských zemích EU.

 

Více…

Ocenění DPO roku 2020 v České republice a na Slovensku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a jeho partnerská organizace slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov již potřetí vyhlásili nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů, tentokrát za rok 2020. Nejlepší pověřenci byli vyhlášeni na slavnostním večeru, který se paralelně konal v úterý 22. června 2020 a to v Praze i v Bratislavě.

V České republice byla oceněna Iveta Relichová, pověřenkyně Masarykova onkologického ústavu v Brně a Radek Kubíček, pověřenec několika menších obcí a obecních organizací.

 

Slovenským pověřencem roku se stala JUDr. Paula Babicová, Data protection a compliance officer, risk manager Dôvera zdravotné poisťovny a.s.

Více…

Komentář Spolku k návrhu vodítek EDPB

 

 

Spolek zaslal své komentáře k návrhu vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 3/2021, které se zabývají aplikací čl. 65 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušné ustanovení GDPR obsahuje pravidlo pro řešení sporů národních dozorových úřadů na půdě Evropského sboru. Spolek ve svém komentáři  upozorňuje na vhodnost vyjasnění některých dílčích otázek tohoto procesu přímo v Jednacím řádu Evropského sboru a navrhuje doplnit některé dílčí instituty, jako je možnost zasílat vyjádření dalších subjektů, tzv. stanovisek amicus curiae.

Konference „Správce jako rukojmí zpracovatele“ proběhla

 

 

Dne 25.5.2021, u příležitosti třetího výročí nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pořádal Spolek pro ochranu osobní online konferenci s názvem „Správce jako rukojmí zpracovatele“. Konference, jíž se zúčastnilo 150 osob, se zabývala poměrně rozšířeným jevem, kdy správci osobních údajů, kteří podle GDPR plně odpovídají za zpracování osobních údajů, musí akceptovat smluvní podmínky svých dodavatelů – zpracovatelů, které nezaručují dostatečnou ochranu práv fyzických osob či nejsou jinak kompatibilní s GDPR. Dále byly diskutovány i otázky týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů, zejména otázka střetu zájmů v případě, kdy pověřenec vykonává pro daného správce ještě jiné služby.

Více…

Stanovisko spolku ke CovidPas

 

Spolek pro ochranu osobních údajů připravil stanovisko k použití aplikací CovidPas v národním kontextu. Text stanoviska naleznete zde.