Poskytování údajů elektronických komunikací oprávněným orgánům

 

Nejen v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19, pokračujícími kybernetickými útoky zasahujícími často oblast citlivých údajů, ale také v kontextu navrhovaných legislativních změn v oblasti elektronických komunikací, se v posledních letech otevírá téma samotného rozsahu přístupu k údajům, které jsou generovány v rámci poskytování služeb elektronických komunikací nebo přímo vznikají v souvislosti s provozem těchto služeb.

Více…

Setkání pověřenců ve zdravotnictví

 

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již 4. setkání pověřenců ve zdravotnictvím, které se bude konat dne 20.10.2021 o 9:00 do 14:00 v Praze.

Hlavními tématy bude organizace kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v nemocnici a aktuální témata z oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnictví.

Setkání se koná pod záštitou JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele VZP ČR.

 

Pozvánku naleznete zde.

Registrovat se můžete zde.

Výroční konference dne 6.10.2021

 

Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem „GDPR 2021“.

 

Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 účastníků. Konferenci zahájili pan Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ a paní Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika.

 

Více…

Program konference GDPR 2021 + změna místa konání

S potěšením zveřejňujeme program konference GDPR  2021. Také letos se tedy můžete těšit na celou řadu zajímavých hostů.

Upozorňujeme, že z technických důvodů došlo ke změně místa konání konference. Konference se bude konat v konferenčním centru hotelu Grandium Hotel Prague
Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

Program konference naleznete zde.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

 

Konference GDPR 2021

 

Každoroční podzimní celodenní konference Spolku, kterou již tradičně pořádá ve spolupráci s Unií podnikových právníků a společností Microsoft se bude konat dne 6.10.2021.

Konferenci zahájí předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů pan Mgr. Jiří Kaucký a vystoupí na ní řada odborníků z České republiky i zahraničí. Ze zahraničí přivítáme odborníky ze Slovenské republiky, Německa a Lichtenštejnska.

Přihlásit na konferenci se můžete zde.

Pozvánka je ke stažení zde.

 

Stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021

 

Spolek pro ochranu osobních údajů připravil stanovisko k Doporučení EDPB 02/2021 o právním základu pro ukládání údajů o kreditních kartách výlučně pro účely usnadnění dalších online transakcí. Text stanoviska naleznete zde.

Novinky ze světa GDPR

 

 

V červencovém ohlédnutí za hlavními událostmi minulého měsíce ze světa GDPR bychom chtěli zdůraznit zejména rozhodnutí rakouského federálního správního soudu, který potvrdil, že zpracování osobních údajů správcem za účelem sledování kreditního rizika je v souladu s výkladem článků 5(1)(c), 5(1)(e) a 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Finanční data potom může správce uchovávat po dobu 5 let.

 

Dále jsou na webu GDPRHub publikována další zajímavá rozhodnutí a některé sankce, udělené na základě GDPR v jednotlivých členských zemích EU.

 

Více…

Ocenění DPO roku 2020 v České republice a na Slovensku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a jeho partnerská organizace slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov již potřetí vyhlásili nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů, tentokrát za rok 2020. Nejlepší pověřenci byli vyhlášeni na slavnostním večeru, který se paralelně konal v úterý 22. června 2020 a to v Praze i v Bratislavě.

V České republice byla oceněna Iveta Relichová, pověřenkyně Masarykova onkologického ústavu v Brně a Radek Kubíček, pověřenec několika menších obcí a obecních organizací.

 

Slovenským pověřencem roku se stala JUDr. Paula Babicová, Data protection a compliance officer, risk manager Dôvera zdravotné poisťovny a.s.

Více…

Komentář Spolku k návrhu vodítek EDPB

 

 

Spolek zaslal své komentáře k návrhu vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 3/2021, které se zabývají aplikací čl. 65 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušné ustanovení GDPR obsahuje pravidlo pro řešení sporů národních dozorových úřadů na půdě Evropského sboru. Spolek ve svém komentáři  upozorňuje na vhodnost vyjasnění některých dílčích otázek tohoto procesu přímo v Jednacím řádu Evropského sboru a navrhuje doplnit některé dílčí instituty, jako je možnost zasílat vyjádření dalších subjektů, tzv. stanovisek amicus curiae.