Setkání členů Spolku v Brně

 

Přijměte prosím pozvání na přátelské setkání členů a příznivců Spolku pro ochranu osobních údajů, které se bude konat ve středu 12.2.2020 od 17:00 hodin v Restauraci U Královny Elišky, Mendlovo nám. 959/1, Brno. Účast je možná pouze pro potvrzené účastníky.

 

Seminář věnovaný kybernetickému útoku využívajícího ransomware „RYUK” proběhl úspěšně

 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se do posledního místa zaplnilo kongresové centrum Nemocnice Na Homolce. Setkání věnované kybernetickému útoku využívajícímu ransomware „RYUK“, který otřásl na konci loňského roku benešovskou nemocnicí, vyvolalo značný zájem o účast na straně nemocnic a dalších zdravotnických zařízení po celé ČR. Díky spolupráci hostitele celé akce, Nemocnice Na Homolce, s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, Spolkem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem zdravotnictví ČR se s účastníky akce o své praktické zkušenosti, poznatky a především ponaučení z tohoto incidentu podělili profesionálové, kteří se podíleli na řešení tohoto incidentu.

Více…

Novoroční číše vína 2020

Přijmete pozvání na přátelské novoroční setkání členů Spolku, které se bude konat ve středu 15.1.2020 od 17:00 do 21:00 v sídle našeho člena, AK Pierstone (které tímto děkujeme za poskytnutí prostor!). Místo konání: Perlová 371/5, 110 00 Staré Město, 7. patro.  Kapacita je omezená a akce určená výhradně pro řádné členy a partnery spolku, proto pokud máte zájem o účast, registrujte se prosím v sekci Obecné na Workplace členů spolku.

Více…

Seminář „Poučení z kybernetického útoku – RANSOMWARE RYUK & NEMOCNICE BENEŠOV 12/2019“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, NÚKIB a pod záštitou ministra zdravotnictví pořádá v prostorách kongresového centra Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5 odborný seminář s názvem „Poučení z kybernetického útoku RANSOMWARE RYUK & NEMOCNICE BENEŠOV 12/2019“.

 

Akce se uskuteční dne 16. ledna 2020 od 9:00 do 13:00. Náklady za pověřence ochrany osobních údajů, CIO a managery kybernetické bezpečnosti z resortu zdravotnictví hradí partner akce MZ ČR, ostatní členové spolku se mohou přihlásit na základě úhrady účastnického poplatku pokrývajícího náklady akce.

Více…

GDPR vs nové technologie

 

Ve svém zveřejněném pozičním dokumentu k aplikovatelnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU General Data Protection Regulation – GDPR) se Rada ministrů EU vyjadřuje k roli nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, kdy národní implementaci GDPR jako takovou považuje za všeobecně úspěšně zvládnutou, ale v některých oblastech bude přesto ještě vyžadovat více pozornosti. Evropská komise má nejpozději do 25. května 2020 vyhotovit první hodnotící zprávu, kterou by následně každé 4 roky měla postupně doplňovat dalšími hodnoceními dopadů.

 

Více…

Byly zahájeny nominace pro druhý ročník ocenění Pověřenec roku

 

Česká profesní asociace Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenská partnerská organizace Spolok pre ochranu osobných údajov po úspěšném prvním ročníku vyhlašují nominace na ocenění již druhé ročníku soutěže pro pověřence ochrany osobních údajů – Pověřenec roku.

Této soutěže se mohou zúčastnit všichni pověřenci pro ochranu údajů jmenovaní podle GDPR z České republiky a nově také Slovenské republiky.

Informace o podmínkách účasti v soutěži a odkaz na nominační formulář naleznete zde.

 

Návrh ePrivacy nebyl schválen Radou EU do trialogu

 

V pátek večer 22.11.2019 se v Bruselu na jednání COREPER v rámci finského předsednictví Radě EU hlasovalo o klíčovém legislativním návrhu nařízení k ochraně soukromí ePrivacy. Návrh nebyl přijat a bude tudíž předmětem dalšího projednávání, v pořadí již sedmého předsednictví, které se jím bude nucené zabývat. Od ledna 2020 tentokrát pod vedením Chorvatů.

Stávající znění ePrivacy nezískalo v hlasování potřebný většinový souhlas členských států, aby mohl být zahájen trialog (General Approach).

 

Více…

Pozvánka na seminář: GDPR v biomedicínském výzkumu

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu Vás zve na seminář GDPR v biomedicínském výzkumu: praktické aspekty aplikace legislativy na ochranu osobních dat GDPR ve výzkumu, který proběhne dne 20.11.2019

 

Odborníci z výše uvedené fakultní nemocnice a výzkumného centra a z Masarykovy univerzity budou v rámci akce prezentovat tato témata:

  • Ochrana osobních údajů podle GDPR v praxi z pohledu vědce
  • GDPR ve vědě a výzkumu z pohledu právního a akademického
  • Ochrana osobních údajů dle GDPR z pohledu DPO ve výzkumné organizaci
  • GDPR z hlediska biostatistiky (anonymizace/pseudonymizace dat)
  • Řízení procesů uvnitř výzkumné organizace

Více…