Německo: Kurzpapier č. 20 k souhlasu

 

Německá Datenschutzkonferenz zveřejnila „Kurzpapier“ k souhlasu podle GDPR. Dokument v principu neobsahuje žádné překvapení, zdůrazňuje svobodu vůle při souhlasu, vypočítává, co je třeba pro to, aby byl použitelný dříve udělený souhlas apod.

Facebook lobboval proti GDPR

 

San Francisco – Pracovníci největší sociální sítě světa v minulosti tlačili na politiky v desítkách zemí a výměnou za sliby o investicích či jiných krocích po nich žádali lobbování proti zákonům o ochraně soukromí na internetu. Vypovídají o tom uniklé interní dokumenty Facebooku, napsal dnes list The Observer, což je nedělní vydání deníku The Guardian. Facebook prý vyvinul značné úsilí proti nařízení Evropské unie o ochraně osobních informací známému pod zkratkou GDPR.

Více…

Vyhláška o způsobech likvidace kopií dat a provozních údajů

 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila provozovatelům informačních systémů veřejné správy nové povinnosti, a to pro likvidaci kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy a vyhotovení protokolu o průběhu takové likvidace. Způsob likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů stanoví vyhláškou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s Ministerstvem vnitra.

Návrh této vyhlášky je v současné době ve veřejném připomínkovacím řízení a Spolek pro ochranu osobních údajů připraví jednotné stanovisko, konsolidované z došlých připomínek a komentářů, které následně uplatníme prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Termín pro uplatnění připomínek je do 12. března 2019, respektive odeslání do 14. března 2019.

Více…

Google opět musí vysvětlovat

 

Americký kongresový výbor požadoval od šéfa Google odpovědi ohledně skrytých mikrofonů v zařízeních Nest 

Senátorský výbor pro obchod, vědu a dopravu, který předsedá americkému spotřebitelskému soukromí a technologiím, uvedl, že i když společnost Google nepoužila informace z dříve nezveřejněného mikrofonu Nest Guard nebo byla ve výchozím nastavení vypnuta, stále existuje riziko, že hackeři ji mohli aktivovat k nezákonnému zaznamenávání informací bez vědomí majitelů.


Více…

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“. Reaguje tak na povinnost stanovenou v čl. 35 odst. 4 GDPR, podle nějž: „Dozorový úřad sestaví a zveřejní seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů…“. ÚOOÚ připravil seznam ve smyslu obecných kritérií a nikoliv jednotlivých kazuistických příkladů.

Více…

GDPR v číslech

Evropská komise uveřejnila materiál „GDPR v číslech“ shrnující aktuální vývoj v oblasti GDPR. Materiál naleznete zde: GDPR in numbers