Seminář „Poučení z kybernetického útoku – RANSOMWARE RYUK & NEMOCNICE BENEŠOV 12/2019“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, NÚKIB a pod záštitou ministra zdravotnictví pořádá v prostorách kongresového centra Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5 odborný seminář s názvem „Poučení z kybernetického útoku RANSOMWARE RYUK & NEMOCNICE BENEŠOV 12/2019“.

 

Akce se uskuteční dne 16. ledna 2020 od 9:00 do 13:00. Náklady za pověřence ochrany osobních údajů, CIO a managery kybernetické bezpečnosti z resortu zdravotnictví hradí partner akce MZ ČR, ostatní členové spolku se mohou přihlásit na základě úhrady účastnického poplatku pokrývajícího náklady akce.

Více…

GDPR vs nové technologie

 

Ve svém zveřejněném pozičním dokumentu k aplikovatelnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU General Data Protection Regulation – GDPR) se Rada ministrů EU vyjadřuje k roli nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, kdy národní implementaci GDPR jako takovou považuje za všeobecně úspěšně zvládnutou, ale v některých oblastech bude přesto ještě vyžadovat více pozornosti. Evropská komise má nejpozději do 25. května 2020 vyhotovit první hodnotící zprávu, kterou by následně každé 4 roky měla postupně doplňovat dalšími hodnoceními dopadů.

 

Více…

Byly zahájeny nominace pro druhý ročník ocenění Pověřenec roku

 

Česká profesní asociace Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenská partnerská organizace Spolok pre ochranu osobných údajov po úspěšném prvním ročníku vyhlašují nominace na ocenění již druhé ročníku soutěže pro pověřence ochrany osobních údajů – Pověřenec roku.

Této soutěže se mohou zúčastnit všichni pověřenci pro ochranu údajů jmenovaní podle GDPR z České republiky a nově také Slovenské republiky.

Informace o podmínkách účasti v soutěži a odkaz na nominační formulář naleznete zde.

 

Návrh ePrivacy nebyl schválen Radou EU do trialogu

 

V pátek večer 22.11.2019 se v Bruselu na jednání COREPER v rámci finského předsednictví Radě EU hlasovalo o klíčovém legislativním návrhu nařízení k ochraně soukromí ePrivacy. Návrh nebyl přijat a bude tudíž předmětem dalšího projednávání, v pořadí již sedmého předsednictví, které se jím bude nucené zabývat. Od ledna 2020 tentokrát pod vedením Chorvatů.

Stávající znění ePrivacy nezískalo v hlasování potřebný většinový souhlas členských států, aby mohl být zahájen trialog (General Approach).

 

Více…

Pozvánka na seminář: GDPR v biomedicínském výzkumu

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu Vás zve na seminář GDPR v biomedicínském výzkumu: praktické aspekty aplikace legislativy na ochranu osobních dat GDPR ve výzkumu, který proběhne dne 20.11.2019

 

Odborníci z výše uvedené fakultní nemocnice a výzkumného centra a z Masarykovy univerzity budou v rámci akce prezentovat tato témata:

  • Ochrana osobních údajů podle GDPR v praxi z pohledu vědce
  • GDPR ve vědě a výzkumu z pohledu právního a akademického
  • Ochrana osobních údajů dle GDPR z pohledu DPO ve výzkumné organizaci
  • GDPR z hlediska biostatistiky (anonymizace/pseudonymizace dat)
  • Řízení procesů uvnitř výzkumné organizace

Více…

Ohlédnutí za konferencí GDPR plus 500 dní

V konferenčním centru MICROSOFT se 22. října 2019 uskutečnil již 3. ročník výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů.

Krátký video sestřih z této akce naleznete zde:

 

Ohlédnutí za konferencí GDPR+500

 

Jménem Spolku pro ochranu osobních údajů děkujeme všem za účast na konferenci GDPR+500, která se konala dne 22.10.2019 v Praze.

Na konferenci vystoupila v dopoledním hlavním programu řada řečníků, kteří se zabývali řadou témat týkajících se zpracování osobních údajů, GDPR a ePrivacy.

 

Více…

Seminář Veřejná správa v rámci konference GDPR plus 500

 

V rámci konference GDPR plus 500 dní se 22.10.2019 v odpoledních hodinách konalo zároveň 5 samostatných odborných seminářů. Jeden z nich, který se zaměřil na problematiku výkonu činnosti pověřence v sektoru veřejné správy, se uskutečnil v jednací místnosti Morava, přízemí budovy Delta (konferenční centrum Microsoft), Vyskočilova 4a, Praha 4.

 

Více…