Návrh ePrivacy nebyl schválen Radou EU do trialogu

 

V pátek večer 22.11.2019 se v Bruselu na jednání COREPER v rámci finského předsednictví Radě EU hlasovalo o klíčovém legislativním návrhu nařízení k ochraně soukromí ePrivacy. Návrh nebyl přijat a bude tudíž předmětem dalšího projednávání, v pořadí již sedmého předsednictví, které se jím bude nucené zabývat. Od ledna 2020 tentokrát pod vedením Chorvatů.

Stávající znění ePrivacy nezískalo v hlasování potřebný většinový souhlas členských států, aby mohl být zahájen trialog (General Approach).

 

Více…

Pozvánka na seminář: GDPR v biomedicínském výzkumu

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu Vás zve na seminář GDPR v biomedicínském výzkumu: praktické aspekty aplikace legislativy na ochranu osobních dat GDPR ve výzkumu, který proběhne dne 20.11.2019

 

Odborníci z výše uvedené fakultní nemocnice a výzkumného centra a z Masarykovy univerzity budou v rámci akce prezentovat tato témata:

  • Ochrana osobních údajů podle GDPR v praxi z pohledu vědce
  • GDPR ve vědě a výzkumu z pohledu právního a akademického
  • Ochrana osobních údajů dle GDPR z pohledu DPO ve výzkumné organizaci
  • GDPR z hlediska biostatistiky (anonymizace/pseudonymizace dat)
  • Řízení procesů uvnitř výzkumné organizace

Více…

Ohlédnutí za konferencí GDPR plus 500 dní

V konferenčním centru MICROSOFT se 22. října 2019 uskutečnil již 3. ročník výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů.

Krátký video sestřih z této akce naleznete zde:

 

Ohlédnutí za konferencí GDPR+500

 

Jménem Spolku pro ochranu osobních údajů děkujeme všem za účast na konferenci GDPR+500, která se konala dne 22.10.2019 v Praze.

Na konferenci vystoupila v dopoledním hlavním programu řada řečníků, kteří se zabývali řadou témat týkajících se zpracování osobních údajů, GDPR a ePrivacy.

 

Více…

Seminář Veřejná správa v rámci konference GDPR plus 500

 

V rámci konference GDPR plus 500 dní se 22.10.2019 v odpoledních hodinách konalo zároveň 5 samostatných odborných seminářů. Jeden z nich, který se zaměřil na problematiku výkonu činnosti pověřence v sektoru veřejné správy, se uskutečnil v jednací místnosti Morava, přízemí budovy Delta (konferenční centrum Microsoft), Vyskočilova 4a, Praha 4.

 

Více…

Ohlédnutí za třetím setkáním pověřenců pro ochranu osobních údajů nemocnic

 

Jménem Spolku pro ochranu osobních údajů děkujeme všem za účast na Třetím setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů z nemocnic.

 

Hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo 23. září 2019 v Jihlavě v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina, byla velice aktuální problematika elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů. Třetí setkání uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajem Vysočina a Asociací krajských nemocnic, kterým všem děkujeme za pomoc a podporu při uskutečnění této akce. Poděkování samozřejmě patří také partnerovi této akce, kterým byl Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.

Více…

Třetí setkání DPO nemocnic 23.9.2019

 

Setkání se koná v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Hlavním tématem tohoto setkání je elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů.

Spolek pro ochranu osobních údajů vás zve na v pořadí již třetí Setkání DPO nemocnic, které se uskuteční dne 23.9.2019 od 10:00 do 15:00 v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Více…

Konference GDPR+500 se koná již dne 22.10.2019!

 

 

Od dnešního dne se můžete registrovat na tradiční konferenci Spolku pro ochranu osobních údajů “GDPR+500”, která se bude konat dne 22.10.2019 v Praze v Konferenčním centru Microsoft, Vyskočilova 4a, Praha 4.

 

Mimo mnoha zajímavých přednášek a workshopů se můžete těšit i na zahraniční hosty z partnerských spolků z evropské federace pověřenců EFDPO.

 

Registrace na konferenci je již uzavřena z důvodu naplnění kapacity.

 

Leták konference 22.10.2019