Stanovisko k GDPR vs PSD2

 

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k některým styčným bodům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2).

Více…

ÚOOÚ zveřejnil plán kontrol na rok 2019

 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil další informace o své dozorové činnosti, mj. i témata a oblasti zpracování, na které v letošním roce zaměří svoji kontrolní činnost. Důležitá je přitom také skutečnost, že při výběru kontrolovaných organizací se nebude zaměřovat výhradně na správce, ale také na významné zpracovatele osobních údajů.

 

Více…

Setkání DPO nemocnic

 

Spolek pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Fakultní nemocnice u sv. Anny pořádají 24.4.2019 další setkání DPO českých nemocnic. Setkání se tentokrát koná v Brně, hostitelem bude Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pro účastníky je připravena celá řada přednášek ze strany odborníků na ochranu osobních údajů. Partnerem akce je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pozvánku a odkaz na registraci naleznete zde.

 

Poziční dokument Spolku k roli pověřence v rámci soukromé sféry

 

Poziční dokument shrnuje názor Spolku pro ochranu osobních údajů na postavení Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného podle čl. 37 GDPR. Dokument shrnuje názory Spolku na principy jednání pověřenců a osob, jež pověřence ustanovily, které nejsou orgány veřejné správy. Závěry ve stanovisku uvedené si kladou za cíl napomoci správcům a pověřencům postupovat takovým způsobem, aby jednali v souladu s GDPR. Dokument naleznete zde.

Ocenění „Pověřenec roku 2018“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů v pátek večer 29.3.2019 na slavnostním setkání, které proběhlo v historické budově Národního muzea v Praze, vyhlásil výsledky ocenění „Pověřenec pro ochranu osobních údajů za rok 2018“.

 

Absolutním vítězem se stala paní Margit Doležalová, pověřenec ve skupině ČSOB. Dalšími oceněnými finalisty byli Miloš Šnytr, pověřenec města Tanvald, a Vanda Kellerová, pověřenec ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Logo soutěže Pověřenec roku 2018, zpracované studenty VŠKK

 

Ceny finalistům předali paní eurokomisařka Věra Jourová, paní Zsuzsanna Mátrai ze společnosti Microsoft a pan Vladan Rámiš, předseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů.

Partnery akce byla Unie vydavatelů, společnost Microsoft a nakladatelství Wolters Kluwer.

Více…

V Úředním věstníku EU bylo dnes zveřejněno tzv. Adequacy decision ve vztahu k Japonsku

Přijímání těchto rozhodnutí o odpovídající ochraně má svůj základ v čl. 45  GDPR, podle nějž se může uskutečnit ppředávání osobních údajů do určité třetí země nebo určité mezinárodní organizaci mj. tehdy, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení. Text rozhodnutí naleznete zde.