Online seminář: Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals (IAPP) si vás dovolují pozvat na online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie.

Akce je otevřená i pro širší veřejnost. Pozvánku naleznete zde.

Tisková zpráva: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR  a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

 

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Spolek zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů. Pro dané spory však bude samozřejmě i nadále možné využít všech rozhodců rozhodčího soudu. Celý text tiskové zprávy naleznete zde.

 

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení

 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) uzavřel v minulém roce memorandum o vzájemné spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů. Hlavní myšlenkou této spolupráce je umožnění kvalitního projednání sporů vyplývajících ze vztahů při zpracování osobních údajů. Rozhodčí řízení totiž představuje alternativu ke klasickému soudnímu sporu se zajištěním pro tyto spory tak potřebné diskrétnosti a rychlosti řešení.

Spory ze zpracování osobních údajů v rozhodčím řízení | epravo.cz

Více…

DPD – Data Privacy Day 2022

 

Dnešního dne před 41 lety, tedy 28. ledna 1981, přijala Rada Evropy Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Tato Úmluva se stala vzorem a inspirací pro řadu dalších navazujících zákonů, které tuto oblast formovaly, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Mezinárodní den ochrany osobních údajů (Data Privacy Day) si evropský kontinent oficiálně připomíná již od roku 2007. Tehdejší dokument z osmdesátých let reflektoval především prudký nárůst moderních technologií, které, se všemi vymoženostmi a ulehčeními každodenního života, s sebou zároveň přinášely ohrožení pro soukromí obyčejného člověka. Automatizované zpracování obrovského množství osobních údajů velkými společnostmi a institucemi doprovázelo stále více úniků a zneužití těchto dat, což mohlo kromě relativně drobných nepříjemností přinášet i zásadnější dopady na životy lidí.

 

Více…

Workshop whistleblowing & GDPR

 

Spolek pro ochranu osobních údajů zorganizoval ve spolupráci s Unií podnikových právníků dne 14.1.2022 workshop k otázkám zpracování osobních údajů v rámci whistleblowingu. Workshop navazuje na zavedení whistleblowingových systémů podle směrnice EU č. 2019/1937. Český implementační zákon ještě nebyl (zejména s ohledem na volby, které se konaly na podzim 2021) schválen, nicméně směrnice se již částečně aplikuje díky přímé aplikovatelnosti jejích pravidel. Workshopu se zúčastnilo více jak 30 odborníků zabývajících se touto problematikou. Úřad pro ochranu osobních údajů zastupovala paní JUDr. Soňa Matochová a Ministerstvo spravedlnosti pan JUDr. Jiří Kapras.