Setkání DPO nemocnic

 

Spolek pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Fakultní nemocnice u sv. Anny pořádají 24.4.2019 další setkání DPO českých nemocnic. Setkání se tentokrát koná v Brně, hostitelem bude Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pro účastníky je připravena celá řada přednášek ze strany odborníků na ochranu osobních údajů. Partnerem akce je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pozvánku a odkaz na registraci naleznete zde.

 

Poziční dokument Spolku k roli pověřence v rámci soukromé sféry

 

Poziční dokument shrnuje názor Spolku pro ochranu osobních údajů na postavení Pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného podle čl. 37 GDPR. Dokument shrnuje názory Spolku na principy jednání pověřenců a osob, jež pověřence ustanovily, které nejsou orgány veřejné správy. Závěry ve stanovisku uvedené si kladou za cíl napomoci správcům a pověřencům postupovat takovým způsobem, aby jednali v souladu s GDPR. Dokument naleznete zde.

Ocenění „Pověřenec roku 2018“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů v pátek večer 29.3.2019 na slavnostním setkání, které proběhlo v historické budově Národního muzea v Praze, vyhlásil výsledky ocenění „Pověřenec pro ochranu osobních údajů za rok 2018“.

 

Absolutním vítězem se stala paní Margit Doležalová, pověřenec ve skupině ČSOB. Dalšími oceněnými finalisty byli Miloš Šnytr, pověřenec města Tanvald, a Vanda Kellerová, pověřenec ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Logo soutěže Pověřenec roku 2018, zpracované studenty VŠKK

 

Ceny finalistům předali paní eurokomisařka Věra Jourová, paní Zsuzsanna Mátrai ze společnosti Microsoft a pan Vladan Rámiš, předseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů.

Partnery akce byla Unie vydavatelů, společnost Microsoft a nakladatelství Wolters Kluwer.

Více…

V Úředním věstníku EU bylo dnes zveřejněno tzv. Adequacy decision ve vztahu k Japonsku

Přijímání těchto rozhodnutí o odpovídající ochraně má svůj základ v čl. 45  GDPR, podle nějž se může uskutečnit ppředávání osobních údajů do určité třetí země nebo určité mezinárodní organizaci mj. tehdy, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení. Text rozhodnutí naleznete zde.

 

 

Mark Zuckerberg měl hodně blbý týden

 

Výkonný ředitel společnosti Facebook pan Mark Zuckerberg měl minulý týden velice špatnou náladu, ale s ohledem na zbytek mizerného celého roku byl ten minulý týden skutečně výjimečně špatný.

 

Týden špatných zpráv začal 8. března a nebylo to způsobené nepovedenou oslavou mezinárodního svátku žen. Způsobil to návrh senátorky a presidentské kandidátky Elizabeth Warren, aby došlo k vynucenému rozdělení společnosti. Pokračovalo to historicky největším a nejdelším výpadkem všech služeb a digitální platformy celé sociální sítě, což mediálně překrylo kriminální vyšetřování protiprávních dohod o prodeji osobních údajů uživatelů sociální sítě dalším příjemcům dat.

Více…

Adaptační a Změnový zákon k GDPR přijaty

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR včera schválila tisk 138, Adaptační zákon k GDPR, ve znění pozměněném Senátem. Z celkového počtu 186 poslanců bylo pro 122, proti 34.

Zároveň Poslanecká sněmovna schválila návrh Změnového zákona, tedy zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Z celkového počtu 186 poslanců bylo pro 147, proti 10.

Také Bulharsko již předběhlo s legislativou Česko

V Bulharsku přijali implementační zákon k GDPR, který vstoupil v účinnost k 2. březnu 2019. Jedná se o doplnění a rozšíření Zákona o ochraně osobních údajů (LASLPDP), který modernizuje původní zákon z roku 2002. Zároveň tak dochází k plné transpozici GDPR.

LASLPDP byl přijat k 20. únoru 2019.

Více…

Německo: Kurzpapier č. 20 k souhlasu

 

Německá Datenschutzkonferenz zveřejnila „Kurzpapier“ k souhlasu podle GDPR. Dokument v principu neobsahuje žádné překvapení, zdůrazňuje svobodu vůle při souhlasu, vypočítává, co je třeba pro to, aby byl použitelný dříve udělený souhlas apod.