Připomínky k návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

 

NÚKIB zveřejnil dne 16. 2. 2018 v eKLEPu (MPŘ) Návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Více…

Senát vyzval vládu ke zmírnění dopadů GDPR

 

Na své schůzi dne 15.2.2018 Senát vyzval vládu, aby urychlila přípravy na GDPR a zároveň v chystaném návrhu Adaptačního zákona ochránila úřady i firmy před  vysokými pokutami.

 

Podle senátorů by mělo urychleně dojít ke zprovoznění informačního portálu k GDPR. Senátoři také vyjádřili nespokojenost s dosavadním průběhem přípravy na GDPR.

Více…

Společnosti Facebook, Twitter a Google změnily podmínky svých služeb

 

Společnosti Facebook, Google a Twitter souhlasily s tím, že změní všeobecné obchodní podmínky u svých služeb tak, aby byly zákaznické vstřícné a v souladu s pravidly platnými v rámci EU.  Evropská komise, společně s organizacemi pro ochranu spotřebitelů v EU přijaly nezbytné kroky k tomu, aby předešly možnému nesouladu s platnou legislativou v současné době nebo podobným situacím v budoucnu. Dnes zároveň zveřejnili, že společnosti Facebook, Twitter a služba Google+ již učinily některé potřebné změny, které jim umožní uvést provozované služby do souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele a ujistily, že urychleně odstraní nelegální komerční inzerci, a to na základě došlých upozornění.

Více…

Informace z Komise pro finanční sektor

 

Komise pro finanční sektor Spolku pro ochranu osobních údajů se podruhé sešla ke svému jednání dne 30. ledna 2018 v Praze v prostorách Hospodářské komory ČR.

Členové komise se zabývali především programovou stránkou připravovaného semináře s veřejnou diskusí odborné veřejnosti na téma nutnosti získávání souhlasu pro pořízení kopie identifikačních dokladů při postupu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato problematika se týká především institucí finančního sektoru, ale také dalších subjektů na trhu.

Více…

Veřejná konzultace k dokumentu o DPIA

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavádí pro správce novou povinnost spočívající v nutnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Úřad pro ochranu osobních údajů má článkem 35 obecného nařízení povinnost vytvořit seznam operací zpracování, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Zároveň může vytvořit seznam operací zpracování, u nichž není posouzení vlivu nutné. Více…

Jaké výzvy stojí před EDPD (European Data Protection Board)?

 

Dosluhující předsedkyně Pracovní skupiny podle článku 29 (EU Article 29 Data Protection Working Party – WP29), paní Isabelle Falque-Pierrotin, která je předsedkyní francouzského dozorového úřadu CNIL (President of France’s CNIL), prohlásila, že někteří představitelé národních dozorových úřadů v členských státech EU vyjadřují obavy z pomalého procesu implementace Obecného nařízení do národních legislativ.

Více…