Seminář k pořizování kopie dokladu při identifikaci klienta

 

Komise pro finanční služby a bankovnictví Spolku pro ochranu osobních údajů pořádá odborný seminář na téma: KOPÍROVÁNÍ DOKLADU, který se uskuteční dne 9. dubna 2018 od 9:30 do 11:30 v prostorách Prague Business Clubu, Juarézova 2, Praha 6 – Bubeneč se zástupcem dozorového orgánu ÚOOÚ, panem Mgr. et Mgr. Vítem Zvánovcem, vedoucím oddělení legislativního Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registrace byla UKONČENA. Registrovat se bylo možné pouze pro řádné členy spolku a pozvané hosty z řad odborných asociací finančního trhu. Registrace prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného společně s pozvánkou nebo formulářem dostupným pro členy spolku na Workplace byla ukončena v pátek v 18:00. Z důvodu kapacity sálu nebude možné se pro některé z vás již účastnit osobně, ale ze semináře bude pořízen videozáznam, který bude dostupný po skončení akce. Děkujeme vám za pochopení.

Více…

Došlo k úniku osobních údajů z eshopu Rohlík.cz?

 

Podle informací z několika ověřených zdrojů se údajně vinou nezabezpečeného přístupu se slabým heslem správce webu dostal do administrace serveru e-shopu  www.rohlik.cz nezvaný host. Serveru Lupa.cz to potvrdil sám Tomáš Čupr, viz Web Rohlik.cz byl mimo provoz, na server někdo nahrál pornofotky. Podle jeho tvrzení nedošlo k úniku osobních údajů a hacker pouze umístil do stránek e-shopu dvě porno fotky a nějaký ten porno popisek. Tento fakt způsobil paniku v Rohlíku, ale ještě větší paniku u pana Tomáše Čupra, který situaci nejprve zlehčoval, aby následně obvinil údajně nečestně bojující konkurenci. Otázkou zůstává, jak by postupoval podle GDPR a zda by podobný bezpečnostní incident také včas ve lhůtě 72 hodin nahlásil dozorovému úřadu.

Od 25. května 2018 by totiž bylo nutné postupovat v souladu s GDPR zcela jinak a tento případ budiž ponaučením, jak v případě narušení zabezpečení raději nepostupovat.

Více informací v článku na Lupě zde.

Upravený návrh Adaptačního zákona

 

Ve veřejném systému eKlep byla zveřejněna upravená verze adaptačního zákona o zpracování osobních údajů, která je aktuálně již ve verzi po projednání s připomínkovými místy a s Legislativní radou vlády. Tato verze bude předložena 23.3.2018 na program jednání vlády ke schválení a postoupení do Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona, včetně všech doprovodných materiálů, naleznete zde.

Více…

MS v Praze k využívání rodného čísla

 

Městský soud v Praze v prosinci 2017 rozhodl ve sporu ÚOOÚ a ČSAD Karviná a.s. týkajícím se zpracovávání rodného čísla v souvislosti s vydáváním elektronického peněžního prostředku, předplacené jízdenky.

 

Více…

Vodítka k článku 49 – dokument k veřejné diskuzi

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil další neoficiální český překlad dokumentu WP 29 k veřejné diskuzi, konkrétně vodítka k článku 49 nařízení 2016/679.

 

Materiál rozebírá jednotlivé výjimky z obecné zásady pro předávání dat do třetích zemí (existence rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo přítomnost vhodných záruk), které jsou pro specifické situace stanoveny v obecném nařízení. Upřesňuje, za jakých předpokladů jich správci nebo zpracovatelé mohou využít, resp. kdy už by jejich uplatnění bylo neadekvátní.

 

Více…

Informace z Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu

 

V pondělí 5.3.2018 od 16:00 se v prostorách Hospodářské komory ČR uskutečnilo další jednání Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu, které se zaměřilo na problematiku právního titulu a dalších podmínek nezbytných pro šíření obchodních sdělení na kontaktní adresy (email nebo telefonní číslo) zveřejněné na internetu za účelem B2B a B2C marketingové komunikace.

 

Více…