Konzultace k návrhu vyhlášky o archivnictví a spisové službě

 

Členům spolku je určen k připomínkování materiál NV o archivnictví a spisové službě.

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Více…

Konzultace k výkladu článku 3 GDPR

 

Dovolujeme si upozornit členy Spolku na ochranu osobních údajů o probíhající konzultaci EDPB k čl. 3 GDPR.

Jak jste byli informováni na Workplace spolku, EDPB (Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) spustil tuto veřejnou konzultaci za účelem shromáždění komentářů a připomínek ke  svému stanovisku (výkladu) čl. 3 GDPR.
Více…

Nařízení o ochraně osobních údajů při zpracování orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské Unie

 

V polovině prosince nabylo účinnosti nové Nařízení (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Tímto nařízením bylo nahrazeno původní nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. Na zpracování osobních údajů Eurojustem se nařízení použije až ode dne 12. prosince 2019.

Nařízení bylo doplněno mj.  rozhodnutím Komise (EU) 2018/1996, ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely šetření týkajících se ochrany obchodu a obchodní politiky a rozhodnutím Komise (EU) 2018/1961, ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem interního auditu.

.

PF 2019

Spolek pro ochranu osobních údajů přeje všem svým členům, příznivcům a návštěvníkům svých webových stránek hodně štěstí a co nejméně data breaches v roce 2019.

Zase ten Facebook

 

Facebook poskytl společnostem Netflix a Spotify přístup k obsahu konverzací, které mezi sebou vedou uživatelé v soukromém chatu pomocí nástroje Messenger.
Je to další v dlouhé řadě chyb a pochybných činů, jichž se největší sociální síť světa letos dopustila. Pokud to takto půjde dál, tak se Facebook na pokutách za porušování ochrany osobních údajů podle GDPR nedoplatí. Akcie Facebooku v reakci na další negativní zprávy poklesly o 7 %.

Více…

 

Evropská komise vydala zprávu o ročním přezkumu Privacy Shield

 

Evropská komise včera zveřejnila zprávu o druhém přezkumu institutu Privacy Shield, který zajišťuje dostatečnou míru ochrany osobních údajů při jejich předávání do Spojených států amerických. Komise, přes některé výhrady a doporučení, posoudila institut Privacy Shield jako dostatečný nástroj pro ochranu osobních údajů. Může být tedy i nadále využíván jako záruka při předávání osobních údajů ve smyslu čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Celý text zprávy je dostupný zde (v angličtině).

 

 

 

 

Příručka se vzory k implementaci GDPR pro SVJ a BD

 

Iuridicum Remedium připravilo příručku pro implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Příručka obsahuje jak stručný výklad základních pojmů, povinností správců a práv subjektů údajů, a rovněž vzory nejdůležitějších dokumentů:

 

  • záznamy o činnostech zpracování
  • vnitřní směrnice o zpracování osobních údajů
  • informační memorandum
  • smlouva správce a zpracovatele osobních údajů

 

Příručka je volně (pod veřejnou licencí Creative Commons) ke stažení na stránkách IuRe.