Problematice konkrétních výkladových oblastí legislativy (vodítka EDPB a WP 29) a rozhodovací praxe českého dozorového orgánu ÚOOÚ se aktuálně věnují níže uvedené sektorové komise a vytvořené  pracovní skupiny a projektové týmy.

 

Činnost komisí a projektových týmů je organizována kromě osobních setkání také prostřednictvím webového diskuzního fóra na platformě Workplace.

 

Ke zřízení přístupu do této uzavřené členské zóny určené ke komunikaci mezi členy Spolku pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat sekretariát výboru spolku na adrese: clenstvi@ochranaudaju.cz

 

V současné době jsou aktivní tyto pracovní skupiny a odborné sektorové komise:

 

– Komise pro otázky pověřenců ochrany osobních údajů

 

– Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu

 

– Komise pro zdravotnictví a farmacii a Pracovní skupina pověřenců ve zdravotnických zařízeních

 

– Komise pro inovativní sektor

 

– Komise pro finanční sektor

 

– Komise pro mediální sektor a novináře

 

– Komise pro samosprávu a instituce veřejného sektoru

 

– Komise pro školství, mládež, sport a spolkovou činnost