Zpět na hlavní stranu

Nový právní rámec pro zpracování údajů orgány EU

Nový právní rámec pro zpracování údajů orgány EU

 

Evropská unie přijala nový právní rámec pro zpracování osobních údajů orgány EU. Konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. Nařízení bude účinné od 12. prosince 2018.

 

Celý text je zde.