Zpět na hlavní stranu

Nominujte kandidáty na ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku!

Nominujte kandidáty na ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku!

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlásil první ročník ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Cílem je podpořit osoby, které vykonávají funkci Pověřence, a ocenit i příklady dobré praxe, jakým má být funkce pověřence vykonávána. Nominována může být každá fyzická či právnická osoba, která v tomto roce vykonávala či vykonává funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele působícího na území České republiky.

Více informací včetně nominačního formuláře naleznete na stránce dporoku.cz.