Zpět na hlavní stranu

Konzultace k návrhu vyhlášky o archivnictví a spisové službě

Konzultace k návrhu vyhlášky o archivnictví a spisové službě

 

Členům spolku je určen k připomínkování materiál NV o archivnictví a spisové službě.

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Návrhem vyhlášky se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.

 

K diskuzi o návrhu znění vyhlášky lze využít uzavřenou členskou část na Workplace.

Prosíme o zaslání Vašich případných připomínek nejpozději do 25. ledna 2019 na adresu mistopredseda@ochranaudaju.cz