Spolek pro ochranu osobních údajů je organizací zabývající se otázkami ochrany a zpracování osobních údajů, která sdružuje zájemce o tuto problematiku a profesionály zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě a veřejné správě. Zároveň se jedná o profesní organizaci sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů a to zejména pověřence, kteří jsou jmenováni k naplnění povinností dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Členy spolku však mohou být i jiné osoby zajímající se o ochranu osobních údajů.

Spolek je členem European Federation of Data Protection Officers.

 

Statutární zástupci spolku:

Předseda výboru:                JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Místopředseda výboru:      Ing. Václav Mach

Členové výboru:                   František Nonnemann, Mária Staňková, Petr Kůta, Alice Selby a Martin Cach

 

Aktuality ze Spolku můžete nalézt také na našem Linkedin účtu.

Spolek vítá do svých řad každého, komu záleží na správném a zákonném zacházení s informacemi osobní povahy, ať už v malém či velkém měřítku, v papírové podobě, v počítačových databázích či v elektronických komunikacích.

Spolek zajišťuje výměnu zkušeností, odborná setkávání, tvorbu best practices a kodexů, včetně mapování rizik v jednotlivých oblastech zpracování údajů.

 

Za účelem efektivní práce Spolek zřizuje odborné komise, které se zabývají jednotlivými oblastmi ochrany údajů.

V současné době již aktivně pracují níže uvedené odborné a sektorové komise:

– Komise pro otázky pověřenců ochrany osobních údajů,

– Komise pro sektor přímého marketingu a internetové reklamy,

– Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie,

– Komise pro inovativní sektor,

– Komise pro mediální sektor a novináře,

– Komise pro finanční sektor,

– Komise pro školství, mládež, sport a spolkovou činnost,

– Komise pro veřejnou správu,

– Komise pro univerzity a vysoké školy

– Komise pro územní samosprávu

– a další pracovní skupiny, které se vytvářejí dle aktuální potřeby a činností spolku.

 

 

Všichni členové spolku, kteří mají zájem se aktivně podílet na činnosti některých odborných komisí, se mohou obrátit na příslušného vedoucího komise nebo na předsedu výboru spolku s žádostí o zařazení do příslušné komise. Veškeré žádosti a doporučení týkající se náplně činnosti komisí a pracovních skupin lze zasílat na adresu: spolek@ochranaudaju.cz.

Konkrétní náplň činnosti jednotlivých komisí a jejich jednací řády budou vypracovány ve spolupráci s členy komisí a pověřenými vedoucími jednotlivých komisí.

 

V rámci svých mezinárodní aktivit se spolek dále aktivně podílí na činnosti European Cloud Alliance.