Zpět na hlavní stranu

Diskuze k Mezinárodnímu dni osobních údajů

Diskuze k Mezinárodnímu dni osobních údajů

V pátek 27.1.2017 u příležitosti Mezinárodního dne osobních údajů uspořádala společná iniciativa nazvaná Český svaz průmyslu ochrany osobních údajů (Czech Industry Coalition on Data Protection) ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a pod záštitou Americké obchodní komory v Praze své diskuzní setkání. Zúčastnilo se jej přes 50 profesionálů zabývajících se ochranou osobních údajů v rámci členské základny AmCham, Spolku pro ochranu osobních údajů a Sdružení pro internetový rozvoj.

 

Předsedkyně úřadu, paní JUDr. Ivana Janů, seznámila přítomné zástupce průmyslu s aktuálními stanovisky úřadu a WP29. Ocenila zároveň možnost setkávání a konzultací se zástupci průmyslu, když uvedla: „Pro úřad je tato forma setkávání velice přínosná. Efektivní výměna informací a hledání společných řešení k naplňování nařízení je důležitá pro hladký přechod na novou celoevropskou právní úpravu ochrany osobních údajů.“

Předmětem diskuze byla výměna zkušeností týkajících se přípravy naplňování povinností z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu 2018. Nařízení bude představovat zásadní dopady na podnikání celé řady společností a budou z něj vyplývat nové povinnosti. V rámci diskuze s účastníky setkání se dále pozornost zaměřila na problematiku pověřenců ochrany osobních údajů, nově zavedené právo na přenositelnost dat a problematiku odvětvových kodexů chování (podle článku 40 GDPR).

 

V panelové diskuzi moderované panem Václavem Machem, ředitelem pro vnější vztahy společnosti Microsoft a představitelem CICDP, dále vystoupila výkonná ředitelka SPIR paní Kateřina Hrubešová a pan Vladan Rámiš, předseda Spolku pro ochranu osobních údajů.

 

Další podobná setkání zaměřená na jednotlivé aspekty nařízení se uskuteční v průběhu letošního roku.