Zpět na hlavní stranu

Biometrické údaje a čtečky otisku prstu

Biometrické údaje a čtečky otisku prstu

Řešíte problematiku nasazení zaměstnaneckého přístupového systému, který využívá čtečky otisků prstů?

 

Mohl by Vás tedy v této souvislosti zajímat nejnovější legislativní vývoj v této oblasti.

 

Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou „technologie založené na biometrické autentizaci, jejíž nedílnou součástí je identifikace nositele biometrického údaje, zaměstnavateli v České republice hojně využívány“. Úřad proto navrhuje vložit do zákoníku práce nové ustanovení § 316a, které by sice zohlednilo rozšíření biometrických technologií, ale současně by respektovalo požadavky ochrany osobních údajů.

 

Podle návrhu by zaměstnavatel mohl „využívat k ochraně svých výrobních a pracovních prostředků a technologií biometrické údaje identifikující zaměstnance a používající pouze morfologické znaky zaměstnanců“. Tyto údaje by mohl využívat „pouze pro kontrolu přístupu k výrobním a jiným provozním zařízením zaměstnavatele a vstupu do objektů zaměstnavatele nebo jejich částí, kde jsou taková zařízení umístěna“, nikoli k jiným účelům, jako je např. evidence docházky.

 

Úřad svůj návrh uplatnil formou připomínky k projednávané novele zákoníku práce, svou připomínku označil jako zásadní.  Celý návrh Úřadu, včetně odůvodnění naleznete zde.

 

V určité části týkající se nadbytečnosti souhlasu zaměstnance lze přisvědčit, ale k takto široce formulované omezující připomínce ze strany dozorového úřadu můžeme mít přesto celou řadu výhrad. Neřeší se například, zda přístup do kanceláří, kde jsou umístěny aktuální výrobní prostředky správce (počítače zaměstnanců) bude do oprávněného zájmu spadat, či nikoliv. Pokud se totiž tento neurčitý výklad podaří legislativně prosadit, tak potom se jím správci budou muset začít řídit a budou muset změnit způsob využívání čteček otisků prstů na některých pracovištích. Zároveň je potřeba tento názor dozorového úřadu vzít v potaz v případě zvažování nové investice do podobného informačního systému, který by měl sledovat také docházku zaměstnanců pomocí jejich biometrických údajů. Jinak správci hrozí sankce od dozorového úřadu.