Zpět na hlavní stranu

Zpráva pro členy za rok 2020

Zpráva pro členy za rok 2020

 

Interní zpráva pro členy spolku za rok 2020 s výhledem plánu činnosti na rok 2021 byla rozeslána na emailové adresy všech členů, které evidujeme v rámci členské databáze. V případě požadavků na změnu kontaktních údajů prosím postupujte podle níže uvedených instrukcí.

 

 

Obsah interní zprávy pro členy Spolku je vám k dispozici také zde:

 

Vážení členové,

 

dovolte nám, abychom vám poděkovali za vaši podporu a vaši spolupráci v roce 2020.

Vaše řádné nebo přidružené členství a související úhrada ročního příspěvku na spolkovou činnost nám umožňuje připravovat pro vás – naše členy – celou řadu akcí a zprostředkovávat výměnu profesních informací a zkušeností.

 

Při hodnocení roku 2020 musíme konstatovat, že některé již připravené akce se musely s ohledem na přijatá epidemiologická opatření přesunout do online prostředí.

 

Výroční konferenci GDPR 2020 jsme uskutečnili za podpory partnerů – společnosti Microsoft a advokátních kanceláří KMVS, ROWAN LEGAL a PIERSTONE – plně v online prostředí, ale přitom v profesionální kvalitě. Video z přípravy a průběhu konference můžete shlédnout zde: https://youtu.be/Wm_syQIth_I

 

 

Online formou probíhaly také jednání odborných komisí a pracovních skupin.

 

Aktuálně se můžete na Workplace zapojit do práce těchto odborných a sektorových komisí:

– Komise pro otázky pověřenců ochrany osobních údajů,

– Komise pro sektor přímého marketingu a internetové reklamy,

– Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie,

– Komise pro inovativní sektor,

– Komise pro mediální sektor a novináře,

– Komise pro finanční sektor,

– Komise pro školství, mládež, sport a spolkovou činnost,

– Komise pro veřejnou správu,

– Komise pro univerzity a vysoké školy,

– Komise pro územní samosprávu,

– a další pracovní skupiny, které se vytvářejí dle aktuální potřeby a podle plánu činnosti Spolku pro ochranu osobních údajů.

 

Dále je také možné se zapojit do pracovních skupin v rámci evropské federace národních asociací EF DPO – European Federation of Data Protection Officers, jejímž je náš Spolek pro ochranu osobních údajů zakládajícím členem.

 

Za činnost komisí odpovídají pověření členové výboru spolku a jmenovaní předsedové komisí a pracovních skupin. V rámci těchto pracovních skupin konzultovali zástupci spolku například dopady do práv subjektů údajů pro pověřenkyni ministerstva zdravotnictví u projektu eRouška 2.0 nebo pro pověřence NAKIT u portálu občana.

 

Pro členy spolku jsme také uspořádali řadu online seminářů. Posledním z nich byl například seminář uskutečněný v pátek 19.3.2021. Seminář se zaměřil na testování zaměstnanců na COVID-19 a zabýval se konkrétními dopady na správce údajů v postavení zaměstnavatele.

 

Komise a pracovní skupiny zpracovávají vlastní poziční dokumenty ve formě stanovisek a připravují akce pro členy. Náš Spolek se také pravidelně vyjadřuje k dokumentům vydávaným EDPB.

 

Z dalších dokumentů můžeme upozornit na to, že např. 4.3.2021 bylo zveřejněno v návaznosti na probíhající debatu týkající se využití systému pro rozpoznávání obličejů (označovanou také jako „facial recognition“) ve veřejném prostoru a oprávněnosti provozování takových systémů, stanovisko spolku k právnímu režimu provozování kamerových systémů s funkcí “facial recognition” ve veřejném prostoru a přístupu k takto získaným osobním údajům včetně jejich uchovávání. Zpracovaný poziční dokument se zabývá vybranými právními aspekty provozování kamer, resp. kamerových systémů, které samy o sobě představují zásah do soukromí a dále užívání systému facial recognition veřejnými subjekty ve veřejném prostoru.

 

Další poziční dokumenty, které budou efektivně doplňovat výkladová vodítka dozorového úřadu, lze navrhovat k jejich projednání předsedům komisí nebo členům výboru spolku a budou určeny k následnému zveřejnění všem členům a odborné veřejnosti.

 

Také v roce 2021 budeme pokračovat v osvědčených online formátech (a doufáme, že již brzo i v osobních setkáních).

 

Z plánovaných akcí vybíráme:

  • Dne 25.5.2021 se bude konat velký online workshop „Správce jako rukojmí zpracovatele” zaměřený na problematiku vztahů mezi správcem a zpracovatelem
  • Dne 6.10.2021 se bude konat další výroční konference GDPR 2021
  • V běhu je již 3. ročník profesního ocenění DPO ROKU. Nominovat ty nejlepší pověřence z veřejného i soukromého sektoru můžete ještě do konce března na těchto stránkách: https://www.dporoku.cz/

Pro členy umožňujeme využití bezplatných či zvýhodněných služeb (např. účast na seminářích a konferencích) nebo slev na služby třetích stran.

Aktuálně mohou členové spolku využít slevu na předplatném odborného měsíčníku DPO PRO, do kterého budeme chtít pravidelně přispívat.

Předplatitelé z řad členů Spolku, kteří si objednají své předplatné do 30. 4. 2021, získají 15% slevu. Po tomto datu se bude pro ostatní zájemce o předplatné vztahovat sleva ve výši 5 %.

Při objednávce stačí uplatnit slevu s odkazem na členství v rámci Spolku pro ochranu osobních údajů a požádat emailem o platbu bankovním převodem, kde bude příslušná sleva vyčíslena.

 

Pokud ve vašem okolí znáte další potenciální členy, pro které by zapojení se do činnosti spolku mohlo být přínosné, potom budeme rádi za vaše doporučení.

Jak se stát členem a přihlášku pro nové zájemce o členství najdete zde: https://www.ochranaudaju.cz/jak-se-stat-clenem/.

 

Všichni předsedové odborných komisí, pracovních skupin a členové výboru spolku vykonávají svou činnost na principu dobrovolnosti a bez nároku na jakýkoliv honorář. Veškeré finanční prostředky z členských poplatků využívá spolek na zajištění činnosti pro své členy. Budeme proto velice rádi, pokud budete schopni do činnosti spolku zapojit také organizace správce, pro které vykonáváte činnosti pověřenců a přihlásíte je jako přidružené členy spolku (PO – právnické osoby). Až 3 členové (FO – fyzické osoby) potom budou moci využít bezplatné členství.

 

Výzvu k úhradě členského poplatku na rok 2021 obdržíte v následujících týdnech z fakturačního systému iDoklad. Děkujeme předem za úhradu vašich členských poplatků.

V případě dotazů nebo změny kontaktních údajů se prosím obracejte na tajemnici spolku: clenstvi@ochranaudaju.cz.

 

Další informace o Spolku naleznete na spolkovém  Workplace. V případě problémů s aktivací vašeho členského přístupu nebo nefunkčností přihlašovacích údajů u uživatelského jména nebo hesla se prosím taktéž obracejte na tajemnici spolku. Online školení k platformě Workplace naleznete zde.

 

Jménem výboru Spolku pro ochranu osobních údajů vás srdečně zdraví a na osobní setkání na akcích spolku v roce 2021 se těší:

VLADAN RÁMIŠ, předseda výboru

VÁCLAV MACH, místopředseda výboru

MÁRIA CHVAJOVÁ STAŇKOVÁ, členka výboru

PETR KŮTA, člen výboru

FRANTIŠEK NONNEMANN, člen výboru

ALICE SELBY, členka výboru

MARTIN CACH, člen výboru