Zpět na hlavní stranu

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020

 

Dozorový úřad zveřejnil 31.3.2021 svou výroční zprávu za rok 2021.

 

V úvodním slově předsedy úřadu pana Jiřího Kauckého se dočtete jeho úvahu o tom, že “smysl práva na soukromí a celý koncept základních práv byl vytvořen jako ochrana jednotlivce před zvůlí státní moci.  … Historickou úlohou ochránců osobních údajů není technologický rozvoj zastavit, nýbrž nastavit takové mantinely pro správce osobních údajů, aby poučené a vědomé rozhodování o vlastním soukromí zůstávalo nadále v rukou občanů.”

Ve výroční zprávě se také dále můžete dozvědět celou řadu poznatků z kontrolní činnosti, které budou nepochybně velice užitečné. Vzhledem ke skutečnosti, že v loňském roce nebylo vydáno příliš vodítek, ani doporučených postupů, a také konzultační proces pro pověřence zatím příliš nefunguje, tak podobných informací není nikdy dost.  V anonymizované podobě lze z výroční zprávy vyčíst také názory některých pracovníků dozorového úřadu, které z výroční zprávy vytváří pro pověřence a správce osobních údajů velice zajímavý zdroj informací.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil svoji nejnovější výroční zprávu zde.