Zpět na hlavní stranu

Testování na COVID a návrat dětí do škol

Testování na COVID a návrat dětí do škol

 

S návratem školáků do lavic se začal také intenzivně řešit dopad zpracování osobních údajů při evidenci výsledků testování do soukromí těchto mladistvých subjektů údajů. Každé školské zařízení by mělo mít jmenováno svého pověřence ochrany osobních údajů. Často jim tuto roli poskytuje osoba externisty formou služby, nebo sdílený pověřenec, který tuto roli vykonává pro další subjekty zřizovatele školy, kterým bývá často město nebo obec.

 

České MŠMT pro ně aktualizovalo 12.4. 2021 své vlastní pokyny a zveřejnilo potřebné informace o návratu školáků do lavic od začátku tohoto týdne.

 

Zároveň ministerstvo školství podporuje provoz informačního webu zaměřeného na fungování škol v době mimořádným opatření COVID-19, kde jsou také informace k testování ve školství | KORONAVIRUS.EDU.CZ

 

V Manuálu k testování MŠMT se uvádí (viz. strana 11):

 

“K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte, žáka nebo studenta nebo jiné osoby podléhající testování musí mít přístup pouze pověření pracovníci školy případně pověření pracovníci školského ubytovacího zařízení (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči).

 

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) v tomto případě souhlas nezajišťují.

 

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního dítěte, žáka, studenta nebo jiné osoby nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti, žákovi nebo studentovi se předávají pouze mezi internátem, domovem
mládeže, školní družinou, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči a školou a místně příslušné KHS.

 

Nabízí se tedy otázka a také srovnání se zahraničím, zda pro potřeby pověřenců ve školách jsou všechny otázky již jednoznačně vyřešeny.

 

V rámci Komise pro školství se touto problematikou zabývají členové spolku a vyměňují si své zkušenosti na interní uzavřené platformě Workplace určené pouze našim členům.

 

Zajímavý zahraniční článek k obdobné problematice publikoval také britský expert Neil Murfy, který se ve svém blogu podrobně zabývá právním titulem pro zpracování. Analyzuje v něm doporučení britského ministerstva školství, které vydalo pro testování školáků podrobná vodítka a návody jak postupovat. Ministerstvo zdravotnictví také zveřejnilo jednoduchého ilustrovaného průvodce k provádění samotestování pro školáky (National Health Security guidance).

 

Jenže podle článku BBC v Anglii problém spočívá také v tom, že rodiče odmítají vydat nezbytný souhlas ke zpracování osobních údajů svých dětí. Tomu se MŠMT snaží vyhnout, když stanoví jiný právní základ pro zpracování, než je tomu v UK.

 

Let’s start with the legal basis of processing. The tests are not mandatory and so consent is required for both the testing and the processing of the pupils’ personal data. Head teachers are already warning of problems getting parental consent for the tests, let alone processing the data. Such data can still be processed under UK GDPR Article 6(1)(e) (public task) although the legislation schools may wish to refer to will vary for each type of school (e.g. maintained school, independent school, academy etc.). Health data is Special Category Data under GDPR and so, additional to Article 6, an Article 9 condition is required to justify the processing of such data. Explicit consent can be used or it can be argued that the processing is in the public interest on public health grounds (Article 9(2)(i)) to tackle the spread of Covid-19.

 

Pro zájemce o více informací, je úplné znění příspěvku z blogu k dispozici zde:

Covid Testing in Schools and Data Protection | Blog Now