Zpět na hlavní stranu

Stanovisko k využití lokalizačních údajů

Stanovisko k novele zákona o elektronických komunikacích

 

V návaznosti na návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví, který má za cíl umožnit využívání lokalizačních údajů z mobilních telefonů k boji s epidemiemi připravil Spolek pro ochranu osobních údajů stanovisko, které upozorňuje na rizika spojená s navrženou úpravou.

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo v prosinci 2020 komplexní novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, reagující na nedostatečné zakotvení postavení některých státních orgánů a jejich kompetence při boji s epidemiemi (aktuálně COVID-19). Součástí tohoto návrhu je i změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jejímž cílem je zakotvit oprávnění Státní hygienické služby k získávání lokalizačních údajů osob, které prokazatelně onemocněly infekčním onemocněním.

 

Spolek pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku považoval za nutné upozornit na několik aspektů novely, které podle názoru spolku mohou způsobit nekompatibilitu novely s úpravou základních práv ať již vyjádřených v ústavních principech či v právních předpisech EU, které na ně navazují (zejména GDPR a směrnice 2002/58/ES).

 

Text stanoviska naleznete zde.