Zpět na hlavní stranu

Novoroční číše vína 2020

Novoroční číše vína 2020

Přijmete pozvání na přátelské novoroční setkání členů Spolku, které se bude konat ve středu 15.1.2020 od 17:00 do 21:00 v sídle našeho člena, AK Pierstone (které tímto děkujeme za poskytnutí prostor!). Místo konání: Perlová 371/5, 110 00 Staré Město, 7. patro.  Kapacita je omezená a akce určená výhradně pro řádné členy a partnery spolku, proto pokud máte zájem o účast, registrujte se prosím v sekci Obecné na Workplace členů spolku.

 

Přihlášky členů a administrativu ohledně přístupu na Workplace, včetně informací k úhradě členských příspěvků řeší tajemnice spolku na adrese clenstvi@ochranaudaju.cz

Alternativně lze poslat email s žádostí o potvrzení účasti na akci Novoroční číše vína také na adresu spolek@ochranaudaju.cz

Nové výzvy k úhradě členských příspěvků za rok 2020 budou všem řádným i přidruženým členům rozeslány nejpozději do konce měsíce ledna 2020.
Chcete-li podpořit činnost našeho spolku, požádejte prosím správce nebo zpracovatele osobních údajů, aby vám vytvořili lepší podmínky pro výkon činnosti pověřence tím, že se stanou přidruženým členem našeho spolku. Přidružené členy z řad právnických osob rádi podpoříme a umožníme jim projednat některá z jejich oborových témat v rámci námi pořádaných odborných seminářů a konferencí.
Těšíme se na setkání s vámi!
Vladan Rámiš a Václav Mach
předseda a místopředseda výboru a ostatní členové výboru Spolku pro ochranu osobních údajů
PS: Pro kolegy z Moravy a Slezska bude podobné setkání uspořádáno v polovině února v Brně.