Zpět na hlavní stranu

Novela zákona o elektronických komunikacích

Novela zákona o elektronických komunikacích je v PSP ČR

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo 16.11.2020 do sněmovny vládní novelu zákona Sněmovní tisk 1084 (psp.cz), kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

 

První čtení proběhlo 9.3.2021 na 87. schůzi sněmovny. V současné době bylo do 6.5.2021 předloženo již 16 pozměňovacích návrhů od poslanců a další pozměňovací návrhy budou následovat.

O co v novele jde především? Cíle legislativní úpravy jsou popsány v podrobné průvodní důvodové zprávě.

Obecné cíle zahrnují:
i/  podporu hospodářské soutěže;
ii/ podporu jednotného vnitřního trhu;
iii/ ochranu koncových uživatelů;
iv/ přístup a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou občany a podniky, a to jak té fixní, tak mobilní, za dostupnou cenu a při možnosti výběru, zajištěných účinnou a spravedlivou hospodářskou soutěží, efektivním investováním s adekvátní návratností, inovacemi, společnými pravidly a předvídatelnými regulačními přístupy na vnitřním trhu a nezbytnými odvětvovými pravidly na ochranu koncových uživatelů.

Podcíle jsou:
i/   předvídatelné právní předpisy;
ii/  podpora efektivního investování;
iii/ podpora inovací;
iv/ regulace trhu pouze tam, kde není účinná a udržitelná hospodářská soutěž.

 

Specifické cíle pro ČR: Implementace evropského regulačního rámce (Kodexu) tak, aby byl naplněn jeho smysl a účel.

 

Vládní návrh zákona primárně do právního řádu ČR transponuje povinnosti vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Kodex elektronických komunikací).