Zpět na hlavní stranu

Návrh ePrivacy nebyl schválen Radou EU do trialogu

Návrh ePrivacy nebyl schválen Radou EU do trialogu

 

V pátek večer 22.11.2019 se v Bruselu na jednání COREPER v rámci finského předsednictví Radě EU hlasovalo o klíčovém legislativním návrhu nařízení k ochraně soukromí ePrivacy. Návrh nebyl přijat a bude tudíž předmětem dalšího projednávání, v pořadí již sedmého předsednictví, které se jím bude nucené zabývat. Od ledna 2020 tentokrát pod vedením Chorvatů.

Stávající znění ePrivacy nezískalo v hlasování potřebný většinový souhlas členských států, aby mohl být zahájen trialog (General Approach).

 

Některé členské státy přitom prokázaly značnou neústupnost, když se postavily proti navrhovanému znění nové legislativy.

 

Výsledek hlasování byl tento:

PRO:

Nizozemsko, Dánsko, Bulharsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Kypr;

 

BEZ VYJÁDŘENÍ NÁZORU:
(což se prakticky počítá také jako hlas PRO)

Litva, Chorvatsko, Lotyšsko

 

PROTI:

Rakousko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko; Itálie; Malta; Polsko; Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie

 

ZDRŽEL SE:
(což se prakticky počítá také jako hlas PROTI)

Belgie

 

 

Očekávaný další postup:

  • V rámci finského předsednictví se již nic nového nestane. Neplánuje se žádná další pracovní skupiny (WG), což prakticky znamená, že (pokud) se opět setkáme s projednáváním návrhu ePrivacy v lednu 2020, tak to bude nejdřív pod taktovkou Chorvatského předsednictví Radě EU (Croatian EU Presidency).
  • Profesní asociace se budou i nadále snažit přesvědčit Evropskou komisi, aby svůj návrh stáhla z projednávání a vyčkala s některými legislativními návrhy až do revize GDPR;
  • Zároveň se budeme snažit vysvětlit francouzskému eurokomisaři panu Thierry Bretonovi, že by se měl osobně vložit do procesu stažení tohoto nedomyšleného legislativního návrhu;
  • Aktuálnost a objektivní potřeba změn či přezkumu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je bezprostředně svázána s projednáváním návrhu nařízení o soukromí a elektronických komunikacích.  Budeme proto prosazovat náš návrh řešení: “Doporučit návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) vrátit Komisi k celkovému koncepčnímu a především vztahovému (vzhledem ke „kodexu“ a GDPR) přepracování formou nového návrhu směrnice EP a Rady.”

 

Pokud by se podařilo, aby Evropská komise skutečně stáhla ePrivacy z projednávání, tak by bylo historicky poprvé, kdy by v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí k podobnému kroku přistoupila. Nelze tedy očekávat, že by se tak stalo bez potřebné argumentace ze strany průmyslu a evropských firem.