Zpět na hlavní stranu

Konference GDPR 2022

Konference GDPR 2022

 

Dne 6.10.2022 se již po šesté v Praze koná tradiční  podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů věnující se problematice zpracování osobních údajů “GDPR2022“.  Účastníci se opět mohou těšit na celou řadu zajímavých přednášek jak českých, tak zahraničních hostů. Pohled českého dozorového úřadu přinese místopředseda ÚOOÚ Petr Jäger. Slovenský dozorový úřad zastoupí Jana Sisáková, která se bude věnovat transferům údajů mimo EU. Akademickou sféru bude reprezentovat Jakub Harašta z brněnské právnické fakulty. Pohled soudní moci přiblíží Tomáš Rychlý z Nejvyššího správního soudu. O právu na analog bude hovořit Jan Vobořil z Iuridicum Remedium. Komerční sféru a advokacii zastoupí Jana Pattynová, Martin Cach, Michal Nohel a Michal Nulíček.

 

Řada zajímavých přednášejících vystoupí také v rámci workshopů.

 

Konferenci zahájí pan Jiří Kaucký, předseda ÚOOÚ a pan Thomas Spaeing, předseda European Federation of Data Protection Officers. Zahraničí dále budou zastupovat Christoph Bausewein z Německa a Philip Mittelberger z Lichtenštejnska.

V odpolední části se bude konat šest workshopů:

 

1. Předávání údajů mimo EU, aktuální výzvy (workshop v anglickém jazyce) – moderátor Alice Selby

2. GDPR v praxi pro obce a města – moderátor Radek Kubíček

3. Ochrana soukromí a nové technologie – případové studie, novinky a aktuální otázky – moderátor Jana Pattynová

4. Ochrana soukromí ve vztahu lékaře a pacienta – moderátor Martin Cach

5. Kybernetické bezpečnostní incidenty a další přesahy mezi GDPR a ZKB – moderátor Filip Beneš a Jan Tomíšek

6. Whistleblowing a osobní údaje – moderátor Michal Nohel

 

Akci pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Unií podnikových právníků a za podpory Úřadu pro ochranu osobních údajů a partnerů Microsoft (generální partner), GHS Legal, KMVS advokátní kancelář, Pierstone a Rowan Legal.

 

Registrovat na konferenci se můžete zde.