Zpět na hlavní stranu

Automatizované rozeznávání obličejů

Automatizované rozeznávání obličejů – poziční dokument

 

V návaznosti na probíhající debatu týkající se využití systému pro rozpoznávání obličejů (označovanou také jako „facial recognition“) ve veřejném prostoru a oprávněnosti provozování takových systémů, považuje Spolek pro ochranu osobních údajů (dále jen „Spolek“) za vhodné zaujmout stanovisko k právnímu režimu provozování kamerových systémů s funkcí facial recognition ve veřejném prostoru a přístupu k takto získaným osobním údajům včetně jejich uchovávání.

 

Zpracovaný poziční dokument se zabývá vybranými právními aspekty provozování kamer, resp. kamerových systémů, které samy o sobě představují zásah do soukromí a dále užívání systému facial recognition veřejnými subjekty ve veřejném prostoru. Předmětem stanoviska Spolku pro ochranu osobních údajů je právní analýza situací, kdy je provoz kamerového systému považován za zpracování osobních údajů (tj. zaznamenává automaticky vybraný veřejný prostor; a účelem pořízení tohoto záznamu je jeho využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním) a jako takový podléhá obecným pravidlům pro zpracování osobních údajů.

 

Tento poziční dokument vznikl v únoru 2021 za přispění autorského kolektivu ve složení: Mgr. Jana Pattynová, LL.M., JUDr. Klára Kocarová, Mgr. Dominik Vítek, Mgr. Vojtěch Rusz, JUDr. Vladan Rámiš, PhD, kteří jsou zároveň členy Komise pro inovativní sektor působící v rámci Spolku pro ochranu osobních údajů.

 

Dokument je veřejně k dispozici zde:

2021_03_04 – SpOOU – Poziční dokument_SPOOU_kamerový systém (cz)