Zpět na hlavní stranu

Anonymizace rozpisů soudních jednání

Anonymizace rozpisů soudních jednání

 

Kde končí veřejný zájem a kde začíná ochrana osobních údajů a práv dotčených subjektů údajů? To se snaží vyřešit svým přístupem Pražský městský soud, který anonymizoval rozpisy všech soudních jednání.

 

Pražský městský soud přestal od února zveřejňovat jména účastníků nařízených jednání. Přehledy trestních, správních, občanskoprávních i obchodních jednání tak největší soud v zemi na internetu nově vyvěšuje pouze v anonymizované podobě. Adam Wenig, asistent předsedkyně soudu Jaroslavy Pokorné, na dotaz sdělil, že hlavním důvodem tohoto kroku je ochrana osobních údajů účastníků.

 

Po loňském rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, které anonymizovalo justiční databázi Infojednání, přišla veřejnost úpravou soudních rozpisů o další možnost, jak zjistit, kdo a kdy se u Městského soudu v Praze soudí.

 

„Toto opatření zajistí jednak odpovídající zpracovávání osobních údajů účastníků, a tím i jejich požadovanou ochranu, na druhé straně však bude i nadále zachována dostatečná transparentnost poskytovaných informací. O poskytování dalších informací nad rámec informací zveřejněných bude rozhodováno na základě individuálních žádostí v mezích zákona,“ uvedl soud na svém webu.

 

Soud argumentuje jednak postupem ministerstva ohledně Infojednání, dále „často nesprávným zpracováváním osobních údajů účastníků třetími osobami“ a také tím, že ministerstvo loni spustilo databázi rozhodnutí soudů nižších stupňů v takzvané pseudonymizované podobě – tedy se skrytím identity účastníků řízení.

 

Z trestních rozpisů pražského městského soudu tak nyní zmizela jména obžalovaných, zůstaly pouze příslušné paragrafy trestního zákoníku spolu se spisovou značkou, jménem soudce a datem, hodinou, místem a typem jednání.

 

U správního úseku pak plošná anonymizace dopadla i na jednání, která se dotýkají pouze státních institucí – například správního sporu mezi pražským vrchním státním zastupitelstvím a ministerstvem vnitra. Zájemce už se tak z rozpisů například nedozví, zda a kdy se budou projednávat žaloby na ministerstvo zdravotnictví či vládu v souvislosti s pandemickými opatřeními.

 

„Nezveřejňování osobních údajů účastníků není ničím neobvyklým. Krajský soud v Brně zveřejňuje anonymizovaný přehled pouze vybraných nařízených jednání. Krajské soudy v Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích nezveřejňují nic,“ napsal Wenig. „Veřejným sdělovacím prostředkům budeme i nadále poskytovat neanonymizované trestní rozpisy, a to na požádání,“ doplnil.

 

Zatímco pražský městský soud se rozhodl rozpisy jednání anonymizovat, některé obvodní soudy v hlavním městě se nedávno vydaly opačným směrem. Jmenné rozpisy jednání začaly zveřejňovat konkrétně Obvodní soud pro Prahu 1 a Obvodní soud pro Prahu 5. Také Vrchní soud v Praze tradičně vyvěšuje na webu jmenné seznamy svých trestních, civilních i insolvenčních jednání.

 

I bývalý předseda pražského městského soudu Libor Vávra se zasazoval o otevřenost soudu vůči veřejnosti a zástupcům médií. Pokorná ho v čele instituce vystřídala loni v říjnu poté, co Vávrovi skončil sedmiletý mandát.

Zdroj: ČTK

Pražský městský soud anonymizoval rozpisy všech soudních jednání – Česká justice (ceska-justice.cz)