Zpět na hlavní stranu

Americký a evropský přístup k ochraně soukromí

Seminář „Americký a evropský přístup k ochraně soukromí, jednotná vs. fragmentovaná regulace“

 

Spolek pro ochranu osobních údajů a International Association of Privacy Professionals (IAPP) uspořádali dne 22.3.2022 online seminář zabývající se budoucností pravidel, právní úpravy i praxe ochrany osobních údajů a ochrany soukromí z pohledu USA a z pohledu Evropské unie. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 účastníků, vystoupili v první části  Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem na téma: Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktuální stav přijímání amerických vnitrostátních předpisů na ochranu osobních údajů. Evropský přístup a jeho výhody a nevýhody přiblížil Christoph Bausewein (Nickel Rechtsanwälte, Hanau, SRN). Český pohled na GDPR a aktuální otázky ochrany údajů pak přinesl Michal Nulíček (Rowan Legal, Praha, ČR).

V druhém bloku pak se svými přednáškami na aktuální téma vystoupili Soňa Matochová (ÚOOÚ), která přítomným přednesla příspěvek na téma  práv subjektů údajů,  František Nonnemann (Spolek pro ochranu osobních údajů), který upozornil na některé problematické výklady základních pojmů GDPR a Jan Tomíšek (Rowan Legal), který se zabýval Privacy paradoxem a očekáváními subjektů údajů. Na závěr následovala panelová diskuse za účasti přednášejících a Tomáše Rychlého, soudce českého Nejvyššího správního soudu.